Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Klachtenregeling Rijksrecherche

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit beheer regionale politiekorpsen
  Artikel: 16a
 2. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 3. Klachtenregeling Rijksrecherche
  Artikelen: 2, 12
 4. Politiewet 1993
  Artikelen: 62, 63, 66

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk X

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel 60
 2. Klachtenregeling KLPD 2009
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina