Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Klachtenregeling Rijksrecherche

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit beheer regionale politiekorpsen
  Artikel: 16a
 2. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 3. Klachtenregeling Rijksrecherche
  Artikelen: 2, 12
 4. Politiewet 1993
  Artikelen: 62, 63, 66

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk X

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel 60
 2. Klachtenregeling KLPD 2009
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
15-03-2005 Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
01-03-2004 Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 501 27731 05-02-2004 Stb. 2004, 49
01-04-1994 Wijziging 02-03-1994 Stb. 1994, 145 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-04-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 724 22562 07-01-1994 Stb. 1994, 27
Naar boven