Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 59

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bijstand bestrijding luchtvaartterrorisme
 2. Regeling Dienst speciale interventies

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

 1. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel 3
 2. Transactiebesluit 1994
  Artikel 15
 3. Besluit tenuitvoerlegging geldboeten
  Artikel 9a
 4. Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel 12
Terug naar begin van de pagina