Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-10-2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing beveiliging van personen, objecten en diensten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing OM-afdoening
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing Wet Politiegegevens
  Tekst: tekst
 3. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.33
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Besluit aanwijzing van personen over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt
  Artikel: 1
 7. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 24
 8. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 1
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Artikel: 36
 10. Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikel: 68i
 11. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 21
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 13. Besluit wegslepen van voertuigen
  Artikel: 4
 14. Circulaire bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten
  Tekst: tekst
 15. Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004
  Artikel: 2
 16. Politiewet 1993
  Artikelen: 8a, 48, 60d
 17. Regeling hulpofficieren van justitie 2008
  Artikel: 5
 18. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
  Bijlage: 2
 19. Reglement rijbewijzen
  Artikel: 131
 20. Samenwerkingsregeling politie-Koninklijke marechaussee
  Artikel: 1
 21. Transactiebesluit 1994
  Artikel: 2
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 23. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 2
 24. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 3
 25. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikelen: 6, 6a, 7, 7a, 13
 26. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 1
 27. Wet politiegegevens
  Artikelen: 1, 16
 28. Wet veiligheidsregio’s
  Artikelen: 19, 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
04-07-2007 Wijziging 07-06-2007 Stb. 2007, 230 30557 07-06-2007 Stb. 2007, 230
22-11-2006 Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 560 30041 02-11-2006 Stb. 2006, 560
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 1
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 575 26461 22-12-1999 Stb. 1999, 576
01-04-1994 Wijziging 02-03-1994 Stb. 1994, 145 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-04-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 724 22562 07-01-1994 Stb. 1994, 27

Opmerkingen

 1. Treedt in werking als de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt (Stb. 2000/495).1)
Naar boven