Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens buiten strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 138a
 4. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 4.1, 4.3
 5. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 6. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 5.11:1
 7. Beleidsregels aanvraag ontheffing als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 1
 8. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 1, 15
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
  Artikel: 2
 10. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
  Artikelen: 1, 2
 11. Besluit buitengewone agenten van politie BES
  Artikelen: 12, 15
 12. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2012
  Artikel: 2
 13. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2009
  Artikel: 1
 14. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Gelderland-Midden 2012
  Artikel: 2
 15. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Hollands Midden 2012
  Artikel: 2
 16. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Kennemerland 2012
  Artikel: 2
 17. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Limburg-Noord 2012
  Artikel: 2
 18. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Noord- en Oost-Gelderland 2012
  Artikel: 2
 19. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Twente 2012
  Artikel: 2
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Brabant-Noord 2008
  Artikel: 2
 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Drenthe 2008
  Artikel: 2
 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Groningen 2008
  Artikel: 2
 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie IJsselland 2009
  Artikel: 1
 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord-Holland Noord 2008
  Artikel: 2
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Utrecht 2008
  Artikel: 2
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2008
  Artikel: 2
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008
  Artikel: 2
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Amsterdam-Amstelland 2012
  Artikel: 2
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Brabant Zuid-Oost 2012
  Artikel: 2
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Midden en West Brabant 2012
  Artikel: 2
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Friesland 2012
  Artikel: 2
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Limburg-Zuid 2011
  Artikel: 2
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 2012
  Artikel: 2
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2011
  Artikel: 2
 35. Besluit kwaliteitszorg politie
  Artikel: 2
 36. Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
  Artikel: 1
 37. Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
  Artikel: 8
 38. Besluit rangen politie
  Artikelen: 2a, 2b, 2c, 2d, 4
 39. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 1
 40. Besluit samenwerkingsvoorzieningen politie
  Artikel: 8
 41. Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie
  Artikel: 2
 42. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 6
 43. Bewapeningsregeling politie
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 9, 16
 44. Binnenvaartregeling
  Artikelen: 1.18, 5.11
 45. Instellingsbesluit Rijksalarmcentrale (RAC)
  Artikel: 2
 46. Klachtenregeling KLPD 2009
  Artikel: 1
 47. Politiewet 1993
  Artikel: 43
 48. Regeling Bureaus financiële ondersteuning
  Artikel: 3
 49. Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 1
 50. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
  Artikel: 1
 51. Regeling bloed- en urineonderzoek
  Artikel: 1
 52. Regeling mobiele eenheid 2007
  Artikel: 11
 53. Regeling politiehonden
  Artikel: 1
 54. Regeling politielegitimatiebewijs
  Artikel: 1
 55. Regeling toetsing geweldsbeheersing politie
  Artikel: 1
 56. Regeling vliegtoelage vliegers Landelijke eenheid
  Artikel: 7
 57. Uitrustingsregeling politie 1994
  Artikel: 1
 58. Vaststelling politielegitimatiebewijs
  Artikel: 1
 59. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 60. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 46, 47
 61. Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs
  Artikel: 1
 62. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 1
 63. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 39e
 64. Wet op het LSOP en het politieonderwijs
  Artikel: 6
 65. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 66. Wet tijdelijk huisverbod
  Artikel: 1
 67. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 55c, 141

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
24-12-1997 Wijziging 11-12-1997 Stb. 1997, 674 25298 11-12-1997 Stb. 1997, 674
01-04-1994 Wijziging 02-03-1994 Stb. 1994, 145 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-04-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 724 22562 07-01-1994 Stb. 1994, 27
Naar boven