Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing Wet Politiegegevens
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG
  Tekst: tekst
 7. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.17
 8. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Flevoland 2012
  Artikel: 2
 10. Besluit burgerluchthavens
  Artikel: 20
 11. Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikel: 68i
 12. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 21
 13. Circulaire bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten
  Tekst: tekst
 14. Regeling aanstellingseisen politie 2002
  Bijlage: 5
 15. Regeling taken NFI
  Artikel: 1
 16. Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens
  Artikel: 1
 17. Reglement Politieregister Landelijke Infiltratie
  Artikel: 2
 18. Reglement politieregister Coördinatie nationale politiële infiltratie
  Artikel: 2
 19. Tijdelijke regeling mobiele communicatie politie
  Artikel: 1
 20. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
  Bijlage: Basisselectielijst voor archiefbescheiden van (regionale) politieorganisaties 2004
 21. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 22. Vrijstellingsregeling LVR
  Artikel: 1
 23. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 2
 24. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 3
 25. Wet politiegegevens
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-04-1994 Wijziging 02-03-1994 Stb. 1994, 145 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-04-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 724 22562 07-01-1994 Stb. 1994, 27
Naar boven