Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam, Zwolle)

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam, Zwolle)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570),

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 6 januari 1990 tot en met 31 december 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 6518 tot en met 7459.

Artikel 2

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's voor zover het betreft de van 8 januari 1993 tot en met 16 februari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 11311 tot en met 11370.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994 en wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 3 december 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. W. J. Besemer

Naar boven