Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit pensioen politieke ambtsdragers
  Artikel: 2.1.3
 2. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 6
 3. Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
  Artikelen: 4, 5, 5a, 5b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-07-2021 t/m 01-01-2020 Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
01-01-2020 Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
19-11-2011 Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 531 32581 27-10-2011 Stb. 2011, 531
27-04-2007 Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 149 30903 08-03-2007 Stb. 2007, 149
17-07-2002 t/m 01-01-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 368 27507 20-12-2001 Stb. 2002, 368 Inwtr. 1
03-06-1994 t/m 01-04-1993 Wijziging 16-05-1994 Stb. 1994, 356 23440 16-05-1994 Stb. 1994, 356
31-12-1993 Nieuwe-regeling 02-12-1993 Stb. 1993, 718 02-12-1993 Stb. 1993, 718
01-04-1993 Wijziging 16-05-1994 Stb. 1994, 356 23440 16-05-1994 Stb. 1994, 356

Opmerkingen

 1. Werkt terug tot en met 1 januari 2001.1)

Annuleren

Naar boven