Beschikking aanwijzing gemeente Enschede als vestigingsplaats casino

Geldend van 10-12-1993 t/m heden

Aanwijzing gemeente Enschede als vestigingsplaats casino

De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken.

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen:

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen dd. 19 februari 1993;

Overwegende dat de gemeenteraad van Enschede op 18 oktober 1993 heeft ingestemd met de aanwijzing van die gemeente als vestigingsplaats van een casino:

Besluiten:

Artikel 1

De gemeente Enschede wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Beschikking Casinospelen (Stcrt. 1988, 139) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 1 december 1993

De

Staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

De

Minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina