Wijziging Regeling opvang asielzoekers 1993

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Wijziging Regeling opvang asielzoekers 1993

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel III

Aan asielzoekers die een bedrag van f 150,- hebben ontvangen op grond van artikel 8, eerste lid, zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt tot drie maanden na het verstrekken van voornoemd bedrag geen toelage op het zakgeld als bedoeld in artikel 8, eerste lid, verstrekt.

Artikel IV

  • 1 Artikel I van deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1993.

  • 2 De artikelen II en III treden in werking met ingang van 1 januari 1994.

    Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Naar boven