Vervanging openbare registers door microfoto's te Amsterdam

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's te Amsterdam

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570);

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft:

  • a. de van 1 april 1950 tot en met 16 juni 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 3 voor de inschrijving van stukken inzake hypotheken en beslagen, alsmede inzake alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die betrekking hebben op hypotheken en beslagen, zijnde delen 10 tot en met 177;

  • b. de sedert 1 april 1950 verschenen delen van het register Hypotheken 3 voor de inschrijving van stukken inzake hypotheken en beslagen, alsmede inzake alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die betrekking hebben op hypotheken en beslagen, inzake de voormalige kantoren van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Haarlem, Hoorn, Nijmegen, Tiel, Utrecht en Zutphen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994 en wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 29 november 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. W. J. Besemer

Naar boven