Regeling aanwijzing publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren in [...] de beperking medeverzekering ingevolge de Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-11-1994 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren in verband met de beperking medeverzekering ingevolge de Ziekenfondswet

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 4, zestiende lid, onder b, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Degene, die krachtens zijn arbeidsverhouding deelnemer is in, onderscheidenlijk valt onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het besluit van 2 februari 1983, houdende aanwijzing van publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren in verband met de beperking medeverzekering ingevolge de Ziekenfondswet (Stcrt. 1983, 32), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling aanwijzing publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren in verband met de beperking medeverzekering ingevolge de Ziekenfondswet,

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Terug naar begin van de pagina