Oprichting Europol Drugs Unit

Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Oprichting Europol Drugs Unit

De Minister van Justitie,

Gelet op de Ministeriële Overeenkomst van 2 juni 1993 inzake de oprichting van de Europol Drugs Unit;

Gelet op het besluit van de Europese Regeringsleiders van 29 oktober 1993, waarbij Den Haag als vestigingsplaats van Europol is aangewezen;

Besluit:

  • 1 Op te richten de Nederlandse Beheersorganisatie Europol Drugs Unit, die tot taak krijgt de daadwerkelijke vestiging van de Europol organisatie te 's-Gravenhage voor te bereiden;

  • 2 Aan te wijzen tot Hoofd van de Nederlandse Beheersorganisatie Europol Drugs Unit de heer A. van den Bos, dirigerend Officier der Rijkspolitie le klasse, tevens Nederlandse projectleider Europol Durgs Unit;

  • 3 De Nederlandse Beheersorganisatie Europol Drugs Unit te laten ressorteren onder de Directie Politie van het Ministerie van Justitie;

    Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage , 19 november 1993

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
Het

hoofd van de Directie Politie

,
Voor deze,

H.P. Wooldrik

Naar boven