Aanwijzing bewakingspersoneel luchtvaartterreinen

Geldend van 24-11-1993 t/m heden

Aanwijzing bewakingspersoneel luchtvaartterreinen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37a, eerste lid, onder b, sub 2, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47)

Besluit

Artikel 1

Op de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Eelde en Maastricht en op de militaire luchtvaartterreinen Eindhoven en Twente, voor zover het de burgerluchtvaart betreft, worden als bewakingspersoneel aangewezen de militairen van de Koninklijke marechaussee, voor zover dezen zijn tewerkgesteld op het desbetreffende luchtvaartterrein.

Artikel 2

Tot 1 januari 1995 worden op het luchtvaartterrein Maastricht mede als bewakingspersoneel aangewezen de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, voor zover zij werkzaam zijn op dit luchtvaartterrein.

Artikel 3

De personen aangewezen bij artikel 1 nemen bij de uitoefening van de controle als bedoeld in artikel 37g van de Luchtvaartwet de aanwijzingen van de Minister van Justitie in acht.

Artikel 4

De Beschikking aanwijzing bewakingspersoneel van 15 juli 1991 van de Minister van Justitie wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze ministeriële regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

Artikel 6

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet tot wijziging van de Politiewet in verband met het opdragen aan de Koninklijke marechaussee van de politie- en veiligheidstaak op de luchthaven Schiphol en op andere aan te wijzen luchtvaartterreinen in werking treedt.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina