Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties

Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2009.
Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-08-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2009)

Opmerking

Door Stb. 2009/316 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2009 (Stb. 2009/315).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-1994 Nieuwe-regeling 17-11-1993 Stb. 1993, 604 15-11-1993 Stb. 1993, 605
Naar boven