Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 03-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 56

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Ambtenarenwet 2017
    Artikel: 3
  2. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikelen: 36b, 48a, 57, 84

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 15 35547 24-02-2022 Stb. 2022, 98 Alg. 1
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
01-09-2018 Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630 19-04-2018 Stb. 2018, 130
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2022/15 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven