Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikelen 8, 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
01-12-1995 Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 518 24116 14-11-1995 Stb. 1995, 559
Naar boven