Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 36a

Informatie geldend op 01-04-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
01-08-2017 Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 214 34330 03-07-2017 Stb. 2017, 303
18-01-2016 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2 Alg. 1
01-01-2012 Nieuw 07-11-2011 Stb. 2011, 568 32261 13-12-2011 Stb. 2011, 631

Opmerkingen

  1. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 3 toe. 1)
Naar boven