Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
  2. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35534
01-07-2020 Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 182 35045 24-04-2020 Stb. 2020, 132
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
01-09-2018 Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630 19-04-2018 Stb. 2018, 130
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-07-2007 Wijziging 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227 Alg. 1
01-05-2004 Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 32 29230 17-12-2003 Stb. 2004, 32
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het vijftiende lid (nieuw) een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven