Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 33b

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikelen 105, 36, 41, 6, 8, 90
  2. Regeling periodieke registratie Wet BIG
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2018 Nieuw 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630 19-04-2018 Stb. 2018, 130

Annuleren

Naar boven