Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
  Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen 105, 36, 41, 6, 8, 90
 2. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1996 Wijziging 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501
Naar boven