Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit opleidingseisen tandarts

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
  Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen 105, 36, 41, 6, 8, 90
 2. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 08-10-1992
samen met
02-11-1994
Stb. 1992, 593
samen met
Stb. 1994, 803
21073
samen met
23558
19-11-1997 Stb. 1997, 553 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking als de artikelen 18, 20 en 22 van de wet in werking treden.1)
Naar boven