Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikelen: 1, 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikel 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-12-2006 Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 472 30207 20-11-2006 Stb. 2006, 639
01-12-1997 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 19-11-1997 Stb. 1997, 553 Inwtr. 1
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als de artikelen 14, 15, 16, 45, 73 en 84 van de wet in werking treden.1)
Naar boven