Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
  Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen 105, 36, 41, 6, 8, 90
 2. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina