Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
    Artikel: 23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikelen 105, 36, 41, 6, 8, 90
  2. Regeling periodieke registratie Wet BIG
    Artikel 3
Terug naar begin van de pagina