Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Afkeuring Besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen
 2. Besluit goedkeuring besluiten CSG
 3. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel openbaar apotheker en instemming met Besluit opleidingseisen openbare farmacie en Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie
 4. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel sportarts en instemming met Besluit Sportgeneeskunde
 5. Goedkeuring besluit CCMS 1-2002 inzake herziene opleidingseisen anesthesiologie
 6. Goedkeuring besluit CHVG 7-2002 (herregistratie van verpleeghuisartsen)
 7. Goedkeuring besluiten CCMS 3-2002 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde en CCMS 10-2002 Opleidingseisen orthopedie
 8. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen gastro-enterologie
 9. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie
 10. Goedkeuring regeling instelling specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog
 11. Goedkeuringsbesluit beschikking SGRC 2004 (tarief registratie en herregistratie)
 12. Goedkeuringsbesluit besluit CCMS 6-2002 betreffende Opleidingseisen interne geneeskunde
 13. Goedkeuringsbesluit besluit CCSF 8-2004 (inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers)
 14. Goedkeuringsbesluit besluit CCSM no. 4-2003
 15. Goedkeuringsbesluit besluit College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 16. Goedkeuringsbesluit Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 17. Goedkeuringsbesluit Besluit Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
 18. Goedkeuringsbesluit CCMS 2-1999 Opleidingseisen Cardiologie
 19. Goedkeuringsbesluit inschrijftarief huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 20. Goedkeuringsbesluit Kaderbesluit en 27 specifieke besluiten van het CCMS
 21. Goedkeuringsbesluit kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
 22. Goedkeuringsbesluit Regeling inzake instelling specialismen (AVVV)
 23. Goedkeuringsbesluit Regeling Ziekenhuisapotheker-Klinisch onderzoeker
 24. Goedkeuringsbesluit wijzigingsregeling KNMG (7 december 2004, opleiding en registratie specialisten)
 25. Goedkeuringsregeling wijzigingsregeling KNMG van 24 juni 2003 inzake de opleiding en registratie van specialisten
 26. Kaderbesluit CCMS
 27. Regeling specialisten geneeskunst
 28. Regeling specialisten Pharmacie
 29. Regeling specialisten tandheelkunde
 30. Toetsingskader CCMS
 31. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
15-12-2006 Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 472 30207 20-11-2006 Stb. 2006, 639
30-12-2004 t/m 01-06-2002 Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 712 29607 02-12-2004 Stb. 2004, 712
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-12-1997 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 19-11-1997 Stb. 1997, 553 Inwtr. 2
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 19-11-1997 Stb. 1997, 553 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking als artikel 14 van de wet in werking treedt.1)
 2. Treedt in werking als de artikelen 14, 15, 16, 45, 73 en 84 van de wet in werking treden.2)
Naar boven