Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Afkeuring Besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen
 2. Besluit goedkeuring besluiten CSG
 3. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel openbaar apotheker en instemming met Besluit opleidingseisen openbare farmacie en Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie
 4. Besluit wettelijke erkenning specialistentitel sportarts en instemming met Besluit Sportgeneeskunde
 5. Goedkeuring besluit CCMS 1-2002 inzake herziene opleidingseisen anesthesiologie
 6. Goedkeuring besluit CHVG 7-2002 (herregistratie van verpleeghuisartsen)
 7. Goedkeuring besluiten CCMS 3-2002 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde en CCMS 10-2002 Opleidingseisen orthopedie
 8. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen gastro-enterologie
 9. Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie
 10. Goedkeuring regeling instelling specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog
 11. Goedkeuringsbesluit beschikking SGRC 2004 (tarief registratie en herregistratie)
 12. Goedkeuringsbesluit besluit CCMS 6-2002 betreffende Opleidingseisen interne geneeskunde
 13. Goedkeuringsbesluit besluit CCSF 8-2004 (inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers)
 14. Goedkeuringsbesluit besluit CCSM no. 4-2003
 15. Goedkeuringsbesluit besluit College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 16. Goedkeuringsbesluit Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 17. Goedkeuringsbesluit Besluit Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
 18. Goedkeuringsbesluit CCMS 2-1999 Opleidingseisen Cardiologie
 19. Goedkeuringsbesluit inschrijftarief huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 20. Goedkeuringsbesluit Kaderbesluit en 27 specifieke besluiten van het CCMS
 21. Goedkeuringsbesluit kaderbesluit en drie specifieke besluiten van de CHVG betreffende Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
 22. Goedkeuringsbesluit Regeling inzake instelling specialismen (AVVV)
 23. Goedkeuringsbesluit Regeling Ziekenhuisapotheker-Klinisch onderzoeker
 24. Goedkeuringsbesluit wijzigingsregeling KNMG (7 december 2004, opleiding en registratie specialisten)
 25. Goedkeuringsregeling wijzigingsregeling KNMG van 24 juni 2003 inzake de opleiding en registratie van specialisten
 26. Kaderbesluit CCMS
 27. Regeling specialisten geneeskunst
 28. Regeling specialisten Pharmacie
 29. Regeling specialisten tandheelkunde
 30. Toetsingskader CCMS
 31. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel 90
Terug naar begin van de pagina