Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Registratiebesluit BIG
    Artikel: 5
  2. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikelen: 7a, 11, 12, 36b, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikel 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 15 35547 24-02-2022 Stb. 2022, 98
19-03-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111 Alg. 1
01-08-2017 Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 214 34330 03-07-2017 Stb. 2017, 303
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-07-2012 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 568 32261 13-12-2011 Stb. 2011, 631
01-12-1995 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 14-11-1995 Stb. 1995, 559

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het eerste lid, onderdelen a en b, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven