Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-08-2018

Annuleren

Artikel 88

Een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen.

Annuleren
Naar boven