Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-11-1993.
Geldend van 21-11-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Datum materiële uitwerkingtreding 01-10-2006
Departementaal kenmerk VMP/O.933225
Identificatienummer BWBR0006242
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 21-11-1993

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
21-11-1993 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stcrt. 1993, 223 VMP/O.933225 11-11-1993 Stcrt. 1993, 223
Naar boven