Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-11-1993.
Geldend van 21-11-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 21-11-1993

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-11-1993)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-11-1993 Nieuwe-regeling 11-11-1993 Stcrt. 1993, 223 VMP/O.933225 11-11-1993 Stcrt. 1993, 223
Naar boven