Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1996.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1994

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1993 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1992;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1994 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,5.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994.

's-Gravenhage, 5 november 1993

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven