Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1994.
Geldend van 01-01-1994 t/m 27-08-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk VMP/FAV-932938
Identificatienummer BWBR0006215
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 7, Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1994

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
28-08-2004 Intrekking-regeling 19-07-2004 Stcrt. 2004, 163 DWJZ/SWW-2499417 19-07-2004 Stcrt. 2004, 163
01-01-1994 Nieuwe-regeling 02-11-1993 Stcrt. 1993, 218 VMP/FAV-932938 02-11-1993 Stcrt. 1993, 218
Naar boven