Regeling vaststelling exameneisen zweefvlieger

Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-10-1996 t/m heden

Regeling vaststelling exameneisen zweefvlieger

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

De eisen inzake kennis, bedrevenheid en ervaring voor de bevoegdverklaringen lieren en slepen in het zweefvliegbewijs worden als bijlage 11 hierbij vastgesteld.

Artikel 2

De regeling van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 2 april 1980, nr. LI/10963 waarmee de exameneisen voor de bevoegdverklaring lieren werden vastgesteld in de bijlagen 11A, 11B en 11C, en de regeling van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 23 november 1970, nr. LI/21756, waarmee de exameneisen voor de bevoegdverklaring sleepvliegen werden vastgesteld in de bijlage 51, worden ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking 2 dagen na publikatie in de Staatscourant en werkt terug tot 15 augustus 1993.

's-Gravenhage, 29 oktober 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens de minister,
De

adjunct-directeur Luchtvaartinspectie

,

E. Hofstee

Naar boven