Aanwijzing gegevensdragers statistieken goederenverkeer

[Regeling vervallen per 09-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-10-1993.
Geldend van 30-10-1993 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 30-10-1993

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzing gegevensdragers statistieken goederenverkeer
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-10-1993)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-06-2004 t/m 01-01-2004 Intrekking-regeling 19-05-2004 Stcrt. 2004, 105 WJZ4032462 19-05-2004 Stcrt. 2004, 105
30-10-1993 t/m 01-01-1993 Nieuwe-regeling 27-10-1993 Stcrt. 1993, 207 93073088 27-10-1993 Stcrt. 1993, 207
Naar boven