Vaststelling verzekeringsplaten voor bromfietsen

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 25-11-1993 t/m 03-03-2004

Regeling vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 1965, 414);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1994 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het jaartal ‘1994’ en het woord ‘Nederland’ alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur blauw;

  • c. het jaartal ‘1994’ en het woord ‘Nederland’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, bovenaan op de verzekeringsplaatsen worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven