Uitbreiding opsporingsbevoegdheid onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie AID

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 16-11-1993 t/m 01-01-2005

Uitbreiding opsporingsbevoegdheid onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie AID

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel II van mijn beschikking dd. 27 juni 1988/nr.3-01/588a, Directie Politie en gelet op artikel II van mijn beschikking van 1 juli 1988/nr.301/588b, Directie Politie, betreffende de categoriale benoeming tot onbezoldigd ambtenaren van het korps Rijkspolitie, werkzaam bij de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (beide beschikkingen opgenomen in de Stcrt. 126,dd. 4 juli 1988);

Gelet op de artikelen 1, onder 2 en 4 alsmede artikel 17, eerste lid onder 2, van de Wet op economische delicten;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De opsporingsbevoegdheid verkregen door de categoriale beschikking van 27 juni 1988 (Stcrt. 126, dd. 4 juli 1988) houdende benoeming tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie van de ambtenaren van Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geldt tevens voor de opsporing van delicten in het kader van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585).

Artikel II

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking vier dagen na publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 21 oktober 1993

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister,
Het

hoofd van de Directie Politie

,

H.P. Wooldrik

Naar boven