Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-12-1993 t/m heden

Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op richtlijnen nr. 92/69/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek en nr. 93/21/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1993 houdende achttiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 383 en PbEG L 110) en op artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluiten:

Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen treden ten aanzien van bijlage V van de richtlijn, genoemd in dat artikel, in werking:

  • a. met ingang van 30 oktober 1993: de wijziging die wordt aangebracht door richtlijn nr. 92/69/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 383);

  • b. met ingang van 1 juli 1994: de wijziging die wordt aangebracht door richtlijn nr. 93/21/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1993 houdende achttiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 110).

's-Gravenhage, 18 oktober 1993

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Naar boven