Verordening op het inschrijfgeld

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening op het inschrijfgeld

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bedrag, bedoeld in artikel 45, eerste lid, Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, dat moet worden betaald bij de indiening van een aanvraag ter inschrijving in het accountantsregister, wordt vastgesteld op € 275,–. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan aan de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op het inschrijfgeld.

Terug naar begin van de pagina