Regeling uitvoering VFR-vluchten buiten de daglichtperiode

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
Geldend van 20-10-1993 t/m 11-12-2014

Regeling uitvoering VFR-vluchten buiten de daglichtperiode

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 44, tweede lid van het Luchtvaartverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-12-2014]

Gezagvoerders van burgerluchtvaartuigen wordt toestemming verleend om VFR-vluchten, waarbij stoffen ter bevordering of ter bescherming van het milieu dan wel de land-, tuin- of bosbouw, te bestemder' plaatse worden uitgeworpen, uit te voeren gedurende de vijftien minuten vóór aanvang en vijftien minuten ná einde van de daglichtperiode.

Artikel 2

[Vervallen per 12-12-2014]

Het besluit van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 28 juli 1981, nr. LVB/L 23882/Stcrt. 1981, 164 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling uitvoering VFR-vluchten buiten de daglichtperiode.

's-Gravenhage, 11 oktober 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina