Wet voorzieningen gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 08-03-2006 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWVG
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006169
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten
 5. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 6. Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen
 7. Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG
 8. Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen
 9. Regeling vervoerskostenvergoeding W.v.g.
 10. Regeling zorgaanspraken AWBZ
 11. SZW-intrekkingsregeling 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsgehandicaptebesluit
  Artikel: 3
 2. Beleidsregels VOG NP-RP 2004
  Bijlage: A
 3. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 4. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 5. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 6. Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten
  Artikel: 1
 7. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 8. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 9. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 10. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 11. Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen
  Artikel: 1
 12. Regeling eenmalige uitkering Wvg 1998
  Artikel: 1
  Bijlage: behorende bij artikel 2, tweede lid
 13. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 21
 14. SZW-intrekkingsregeling 2004
 15. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 16. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 5a
 17. Veegwet SZW 1997
  Artikel: XXIX
 18. Veegwet SZW 1998
  Artikel: 38
 19. Wijzigingsregeling Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen (vaststelling voorschotaanvraag, enz. voor 2005)
  Bijlage: 3
Terug naar begin van de pagina