Wet voorzieningen gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 08-03-2006.
Geldend van 08-03-2006 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting WVG
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006169
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten
 5. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 6. Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen
 7. Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG
 8. Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen
 9. Regeling vervoerskostenvergoeding W.v.g.
 10. Regeling zorgaanspraken AWBZ
 11. SZW-intrekkingsregeling 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsgehandicaptebesluit
  Artikel: 3
 2. Beleidsregels VOG NP-RP 2004
  Bijlage: A
 3. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 4. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 5. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 6. Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten
  Artikel: 1
 7. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 8. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 9. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 10. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 11. Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen
  Artikel: 1
 12. Regeling eenmalige uitkering Wvg 1998
  Artikel: 1
  Bijlage: behorende bij artikel 2, tweede lid
 13. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 21
 14. SZW-intrekkingsregeling 2004
 15. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 16. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 5a
 17. Veegwet SZW 1997
  Artikel: XXIX
 18. Veegwet SZW 1998
  Artikel: 38
 19. Wijzigingsregeling Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen (vaststelling voorschotaanvraag, enz. voor 2005)
  Bijlage: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 08-03-2006

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2007 Intrekking-regeling 29-06-2006 Stb. 2006, 351 30131 29-06-2006 Stb. 2006, 351
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
14-06-2000 t/m 01-04-2000 1) Wijziging 25-05-2000 Stb. 2000, 238 27059 25-05-2000 Stb. 2000, 238
01-04-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 598 26435 26-01-2000 Stb. 2000, 52
01-03-1999 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 459 25333 23-11-1998 Stb. 1998, 656
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
25-04-1997 t/m 01-01-1996 2) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
01-04-1994 Nieuwe-regeling 23-12-1993
samen met
07-10-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 545
23258
samen met
22815
25-11-1993 Stb. 1993, 657
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 25-11-1993 Stb. 1993, 657
Wijziging 23-12-1993
samen met
07-10-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 545
23258
samen met
22815
25-11-1993 Stb. 1993, 657
01-01-1994 Nieuwe-regeling 07-10-1993 Stb. 1993, 545 22815 25-11-1993 Stb. 1993, 657

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 11)
 2. Heeft betrekking op Artikel 102)
Naar boven