Wet voorzieningen gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 08-03-2006.
Geldend van 08-03-2006 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 08-03-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen
 3. Regeling zorgaanspraken AWBZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling inzake financiƫle tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG
  Artikel: 4
 2. Regeling vervoerskostenvergoeding W.v.g.
  Artikel: 1
 3. Wet voorzieningen gehandicapten
  Artikelen: 4, 5, 27

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-03-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Intrekking-regeling 29-06-2006 Stb. 2006, 351 30131 29-06-2006 Stb. 2006, 351 Alg. 1
08-03-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-04-1994 Nieuwe-regeling 07-10-1993 Stb. 1993, 545 22815 25-11-1993 Stb. 1993, 657

Opmerkingen

 1. Artikel 40 van Stb. 2006/351 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven