Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 16-10-1993 t/m 30-12-2004

Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1996

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 1 juncto bijlagen A en B van de Regeling examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting eindexamen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., l.b.o.;

Besluit:

Artikel 1. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De onderwerpen voor het centraal examen onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting in 1996 zijn:

    • a. De Opstand in de Nederlanden (1555–1588).

    • b. De Verenigde Staten (1787–1914): samenleving op de rails.

  • 2 Als stofomschrijving van het onderwerp genoemd in het eerste lid onderdeel a, geldt de stofomschrijving die eerder voor bedoeld onderwerp is openbaar gemaakt in Uitleg OenW-Regelingen van 28 juli 1993, nr. 18a onder het kenmerk VO/BOB 93048001.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1996.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven