Besluit vaststelling plan tot aanleg van werk tot afsluiting van het Hartelkanaal

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-04-1995 t/m 27-09-2005

Besluit van 1 oktober 1993, houdende vaststelling van het plan tot de aanleg van een werk tot afsluiting van het Hartelkanaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. van 30 september 1993, nr. RJI 159341, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 1, sub I, en artikel 2, derde lid, van de Deltawet;

Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

  • 1 Tot afsluiting van het Hartelkanaal wordt aan de westzijde van de Hartelbrug tussen de noordelijke oever van het Hartelkanaal en de hoofdwaterkering van Voorne-Putten een beweegbare stormvloedkering aangelegd, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

  • 2 De kering zal bestaan uit twee schuiven tussen drie heftorens die reiken tot een niveau van NAP + 53.00 m.

  • 3 In geopende toestand rust de onderkant van de schuiven op NAP + 14.00 m. In gesloten toestand hebben de schuiven een kerende hoogte van NAP + 3.00 m.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 oktober 1993

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven