Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel II

  • 1 De in artikel I, aanhef, bedoelde regeling blijft van toepassing op aanvragen om te worden aangemerkt als A.D.L.-kandidaat als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van die regeling, voor zover die aanvragen bij de minister zijn ingediend vóór 1 januari 1994.

  • 2 De in artikel I, aanhef, bedoelde regeling blijft van toepassing op aanvragen om een bijdrage ineens voor het stichten van een A.D.L.-cluster als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van die regeling, voor zover die aanvragen overeenkomstig artikel 53 van die regeling aan de minister zijn toegezonden vóór het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat de op die aanvragen betrekking hebbende aanvragen om geldelijke steun als bedoeld in de artikelen 55 en 56 van die regeling, onverminderd de in of op voet van die regeling gestelde termijnen, vóór 1 oktober 1996 bij de minister worden ingediend.

  • 3 De in artikel I, aanhef, bedoelde regeling blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen om bijdragen ineens als bedoeld in artikel 21 van die regeling die de in artikel 18 van die regeling genoemde bedragen te boven gaan, die vóór 1 januari 1994 bij de gemeenten zijn ingediend, met dien verstande dat de op die aanvragen betrekking hebbende aanvragen om geldelijke steun als bedoeld in artikel 25 van die regeling, onverminderd de in of op voet van die regeling gestelde termijnen, vóór 1 oktober 1996 bij de minister worden ingediend.

Artikel III

  • 1 De Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1992 wordt ingetrokken met inachtneming van het tweede en derde lid.

  • 2 De in het eerste lid genoemde regeling blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen om bijdragen ineens die vóór 1 april 1994, bij de gemeenten zijn ingediend, met dien verstande dat de op die aanvragen betrekking hebbende aanvragen om geldelijke steun, onverminderd de in of op voet van die regeling gestelde termijnen, binnen 30 maanden na 1 april 1994, bij de minister zijn ingediend.

  • 3 Artikel 79, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de in het eerste lid genoemde regeling, zoals die laatstelijk luidde, blijft van toepassing op de in die leden bedoelde aanvragen, onderscheidenlijk schuldvorderingen.

Artikel IV

De wijze van berekenen, bedoeld in artikel 21 van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989, zoals dat artikel ingevolge artikel I, onderdeel M, onder 2, van deze regeling wordt gelezen, is neergelegd:

  • a. voor schuldvorderingen als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989: in de bij deze regeling behorende bijlage II, onderdeel A; en

  • b. voor schuldvorderingen als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989: in de bij deze regeling behorende bijlage II, onderdeel B.

Artikel V

  • 1 De artikelen I, onderdelen B, F, aanhef en onder 2 en 3, J, K, L, aanhef en onder 2, M en N, en IV treden in werking met ingang van 1 januari 1994.

  • 4 Artikel III treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel VI

Deze regeling wordt aangehaald als Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 september 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Bijlage I. behorend bij de Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten

Bijlage VI bedoeld in artikel 3, eerste lid

Tabel C betreffende de periode 1 januari 1994 tot en met 31 maart 1994

Het verplichtingenbedrag van het Rijk voor het eerste kwartaal van het jaar 1994 met betrekking tot de componenten a tot en met f is vastgesteld op f 61,8 miljoen. Hiervan wordt 20 procent, derhalve f 12,4 miljoen, verdeeld over de gemeenten. De verdeling over de gemeenten is zowel in procenten (afgerond op 2 decimalen) als in bedragen aangegeven in de eerste twee kolommen van de achterliggende lijst.

De uitbetaling vindt steeds voor 1 juli plaats en bedraagt (afgerond) in:

1994

f 1,0 miljoen

1995

- 5,4 miljoen

1996

- 5,0 miljoen

De verdeling van de uitbetalingen over de gemeenten is in de achterliggende lijst in bedragen opgenomen in de laatste drie kolommen.

Indien de regeling van de Ziekenfondsraad waarin wordt voorzien in de verlening van geldelijke steun in verband met de stichting van A.D.L.-clusters, alsmede in de verlening van geldelijke steun voor woonaanpassingen voor gehandicapten, niet met ingang van 1 januari 1994, maar met ingang van 1 april 1994 van kracht wordt, dient het gemeentelijk budget vermenigvuldigd te worden met de factor 13,5/12,4.

In totaliteit is het verplichtingenbedrag van het Rijk voor het eerste kwartaal van het jaar 1994 met betrekking tot de componenten a tot en met f dan vastgesteld op f 67,6 miljoen. Hiervan wordt 20 procent, derhalve f 13,5 miljoen, verdeeld over de gemeenten.

De uitbetaling bedraagt dan (afgerond) in:

1994

f 1,1 miljoen

1995

- 7,0 miljoen

1996

- 5,4 miljoen

Gemeente

gemeentelijk

gemeentelijk

 

BETALINGEN

 
 

aandeel in procenten

budget 1994 totaal

gemeentelijk budget 1994

gemeentelijk budget 1995

gemeentelijk budget 1996

AALBURG

,06

7447

601

3844

3003

AALSMEER

,15

18619

1502

9610

7508

AALTEN

,11

13654

1101

7047

5506

AARDENBURG

,03

3724

300

1922

1502

AARLE-RIXTEL

,04

4965

400

2563

2002

ABCOUDE

,06

7447

601

3844

3003

ACHTKARSPELEN

,17

21101

1702

10891

8509

AKERSLOOT

,03

3724

300

1922

1502

ALBLASSERDAM

,12

14895

1201

7688

6006

ALBRANDSWAARD

,10

12412

1001

6406

5005

ALKEMADE

,08

9930

801

5125

4004

ALKMAAR

,60

74474

6006

38438

30030

ALMELO

,41

50891

4104

26266

20521

ALMERE

,48

59580

4805

30751

24024

ALPHEN AAN DEN RIJN

,38

47167

3804

24344

19019

ALPHEN EN RIEL

,04

4965

400

2563

2002

AMBT DELDEN

,03

3724

300

1922

1502

AMELAND

,03

3724

300

1922

1502

AMERONGEN

,04

4965

400

2563

2002

AMERSFOORT

,67

83163

6707

42923

33534

AMMERZODEN

,03

3724

300

1922

1502

AMSTELVEEN

,55

68268

5506

35235

27528

AMSTERDAM

4,74

588348

47447

303664

237237

ANDIJK

,04

4965

400

2563

2002

ANGERLO

,03

3724

300

1922

1502

ANLOO

,05

6206

501

3203

2503

ANNA PAULOWNA

,08

9930

801

5125

4004

APELDOORN

,89

110470

8909

57017

44545

APPINGEDAM

,10

12412

1001

6406

5005

ARCEN EN VELDEN

,06

7447

601

3844

3003

ARNEMUIDEN

,03

3724

300

1922

1502

ARNHEM

,96

119159

9610

61502

48048

ASSEN

,34

42202

3403

21782

17017

ASTEN

,09

11171

901

5766

4505

AVEREEST

,09

11171

901

5766

4505

AXEL

,09

11171

901

5766

4505

BAARLE-NASSAU

,04

4965

400

2563

2002

BAARN

,18

22342

1802

11532

9009

BAKEL EN MILHEEZE

,05

6206

501

3203

2503

BARENDRECHT

,13

16136

1301

8328

6507

BARNEVELD

,23

28549

2302

14735

11512

BATHMEN

,03

3724

300

1922

1502

BEDUM

,07

8689

701

4484

3504

BEEK

,11

13654

1101

7047

5506

BEEK EN DONK

,06

7447

601

3844

3003

BEEMSTER

,05

6206

501

3203

2503

BEERS

,02

2482

200

1281

1001

BEERTA

,06

7447

601

3844

3003

BEESEL

,09

11171

901

5766

4505

BEILEN

,09

11171

901

5766

4505

BELFELD

,03

3724

300

1922

1502

BELLINGWEDDE

,07

8689

701

4484

3504

BEMMEL

,10

12412

1001

6406

5005

BENNEBROEK

,04

4965

400

2563

2002

BERGAMBACHT

,06

7447

601

3844

3003

BERGEN L

,08

9930

801

5125

4004

BERGEN NH

,11

13654

1101

7047

5506

BERGEN OP ZOOM

,32

39720

3203

20501

16016

BERGEYK

,06

7447

601

3844

3003

BERGH

,11

13654

1101

7047

5506

BERGHEM

,04

4965

400

2563

2002

BERGSCHENHOEK

,05

6206

501

3203

2503

BERKEL EN RODENRIJS

,10

12412

1001

6406

5005

BERKEL-ENSCHOT

,06

7447

601

3844

3003

BERLICUM

,05

6206

501

3203

2503

BERNISSE

,08

9930

801

5125

4004

BEST

,14

17377

1401

8969

7007

BEUNINGEN

,15

18619

1502

9610

7508

BEVERWIJK

,25

31031

2503

16016

12513

BINNENMAAS

,12

14895

1201

7688

6006

BLADEL EN NETERSEL

,06

7447

601

3844

3003

BLARICUM

,07

8689

701

4484

3504

BLEISWIJK

,05

6206

501

3203

2503

BLOEMENDAAL

,12

14895

1201

7688

6006

BOARNSTERHIM

,13

16136

1301

8328

6507

BODEGRAVEN

,11

13654

1101

7047

5506

BOEKEL

,05

6206

501

3203

2503

BOLSWARD

,07

8689

701

4484

3504

BORCULO

,06

7447

601

3844

3003

BORGER

,09

11171

901

5766

4505

BORN

,09

11171

901

5766

4505

BORNE

,14

17377

1401

8969

7007

BORSELE

,14

17377

1401

8969

7007

BOSKOOP

,10

12412

1001

6406

5005

BOXMEER

,09

11171

901

5766

4505

BOXTEL

,16

19860

1602

10250

8008

BRAKEL

,04

4965

400

2563

2002

BREDA

,85

105506

8509

54454

42543

BREDERWIEDE

,08

9930

801

5125

4004

BREUKELEN

,09

11171

901

5766

4505

BRIELLE

,10

12412

1001

6406

5005

BROEKHUIZEN

,01

1241

100

641

501

BROUWERSHAVEN

,03

3724

300

1922

1502

BRUINISSE

,02

2482

200

1281

1001

BRUMMEN

,13

16136

1301

8328

6507

BRUNSSUM

,22

27307

2202

14094

11011

BUDEL

,08

9930

801

5125

4004

BUNNIK

,09

11171

901

5766

4505

BUNSCHOTEN

,10

12412

1001

6406

5005

BUREN

,06

7447

601

3844

3003

BUSSUM

,26

32272

2603

16657

13013

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

,39

48408

3904

24985

19520

CASTRICUM

,15

18619

1502

9610

7508

CHAAM

,02

2482

200

1281

1001

COEVORDEN

,11

13654

1101

7047

5506

COTHEN

,02

2482

200

1281

1001

CROMSTRIJEN

,08

9930

801

5125

4004

CUIJK EN SINT AGATHA

,12

14895

1201

7688

6006

CULEMBORG

,14

17377

1401

8969

7007

DALEN

,05

6206

501

3203

2503

DALFSEN

,09

11171

901

5766

4505

DANTUMADEEL

,12

14895

1201

7688

6006

DE BILT

,25

31031

2503

16016

12513

DE LIER

,06

7447

601

3844

3003

DE RONDE VENEN

,20

24825

2002

12813

10010

DE WIJK

,03

3724

300

1922

1502

DELFT

,69

85646

6907

44204

34535

DELFZIJL

,22

27307

2202

14094

11011

DEN DUNGEN

,03

3724

300

1922

1502

DEN HAM

,08

9930

801

5125

4004

DEN HELDER

,41

50891

4104

26266

20521

DENEKAMP

,07

8689

701

4484

3504

DEURNE

,18

22342

1802

11532

9009

DEVENTER

,46

57097

4605

29469

23023

DIDAM

,10

12412

1001

6406

5005

DIEMEN

,16

19860

1602

10250

8008

DIEPENHEIM

,02

2482

200

1281

1001

DIEPENVEEN

,07

8689

701

4484

3504

DIESSEN

,02

2482

200

1281

1001

DIEVER

,02

2482

200

1281

1001

DINTELOORD & PRINSENLAND

,04

4965

400

2563

2002

DINXPERLO

,05

6206

501

3203

2503

DIRKSLAND

,05

6206

501

3203

2503

DODEWAARD

,02

2482

200

1281

1001

DOESBURG

,08

9930

801

5125

4004

DOETINCHEM

,27

33514

2703

17297

13514

DOMBURG

,04

4965

400

2563

2002

DONGEN

,14

17377

1401

8969

7007

DONGERADEEL

,17

21101

1702

10891

8509

DOORN

,09

11171

901

5766

4505

DORDRECHT

,75

93093

7508

48048

37538

DRECHTERLAND

,05

6206

501

3203

2503

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

,13

16136

1301

8328

6507

DRONTEN

,15

18619

1502

9610

7508

DRUNEN

,11

13654

1101

7047

5506

DRUTEN

,10

12412

1001

6406

5005

DUIVELAND

,04

4965

400

2563

2002

DUIVEN

,10

12412

1001

6406

5005

DUSSEN

,04

4965

400

2563

2002

DWINGELOO

,03

3724

300

1922

1502

ECHT

,12

14895

1201

7688

6006

ECHTELD

,04

4965

400

2563

2002

EDAM-VOLENDAM

,16

19860

1602

10250

8008

EDE

,54

67027

5405

34595

27027

EELDE

,08

9930

801

5125

4004

EEMNES

,05

6206

501

3203

2503

EERSEL

,08

9930

801

5125

4004

EGMOND

,08

9930

801

5125

4004

EIBERGEN

,10

12412

1001

6406

5005

EIJSDEN

,07

8689

701

4484

3504

EINDHOVEN

1,25

155155

12513

80080

62563

ELBURG

,12

14895

1201

7688

6006

ELST

,12

14895

1201

7688

6006

EMMEN

,58

71992

5806

37157

29029

ENKHUIZEN

,11

13654

1101

7047

5506

ENSCHEDE

,97

120400

9710

62142

48549

EPE

,21

26066

2102

13453

10511

ERMELO

,15

18619

1502

9610

7508

ERP

,04

4965

400

2563

2002

ESCH

,01

1241

100

641

501

ETTEN-LEUR

,20

24825

2002

12813

10010

FERWERDERADEEL

,06

7447

601

3844

3003

FIJNAART EN HEIJNINGEN

,04

4965

400

2563

2002

FRANEKERADEEL

,14

17377

1401

8969

7007

GAASTERLAN-SLAET

,07

8689

701

4484

3504

GASSELTE

,03

3724

300

1922

1502

GEERTRUIDENBERG

,04

4965

400

2563

2002

GEFFEN

,03

3724

300

1922

1502

GELDERMALSEN

,14

17377

1401

8969

7007

GELDROP

,18

22342

1802

11532

9009

GELEEN

,24

29790

2402

15375

12012

GEMERT

,11

13654

1101

7047

5506

GENDRINGEN

,13

16136

1301

8328

6507

GENDT

,04

4965

400

2563

2002

GENEMUIDEN

,04

4965

400

2563

2002

GENNEP

,12

14895

1201

7688

6006

GIESSENLANDEN

,09

11171

901

5766

4505

GIETEN

,04

4965

400

2563

2002

GILZE EN RIJEN

,14

17377

1401

8969

7007

GOEDEREEDE

,07

8689

701

4484

3504

GOES

,23

28549

2302

14735

11512

GOIRLE

,12

14895

1201

7688

6006

GOOR

,08

9930

801

5125

4004

GORINCHEM

,22

27307

2202

14094

11011

GORSSEL

,09

11171

901

5766

4505

GOUDA

,43

53373

4304

27548

21522

GRAAFSTROOM

,06

7447

601

3844

3003

GRAFT-DE RIJP

,04

4965

400

2563

2002

GRAMSBERGEN

,04

4965

400

2563

2002

GRAVE

,07

8689

701

4484

3504

GROENLO

,06

7447

601

3844

3003

GROESBEEK

,12

14895

1201

7688

6006

GRONINGEN

1,24

153914

12412

79439

62062

GROOTEGAST

,07

8689

701

4484

3504

GRUBBENVORST

,04

4965

400

2563

2002

GULPEN

,05

6206

501

3203

2503

HAAKSBERGEN

,13

16136

1301

8328

6507

HAAREN

,03

3724

300

1922

1502

HAARLEM

1,02

126607

10210

65345

51051

HAARLEMMERLIEDE SPAARNW

,03

3724

300

1922

1502

HAARLEMMERMEER

,59

73233

5906

37798

29530

HAELEN

,07

8689

701

4484

3504

HALSTEREN

,08

9930

801

5125

4004

HAPS

,02

2482

200

1281

1001

HARDENBERG

,18

22342

1802

11532

9009

HARDERWIJK

,22

27307

2202

14094

11011

HARDINXVELD-GIESSENDAM

,10

12412

1001

6406

5005

HAREN

,14

17377

1401

8969

7007

HARENKARSPEL

,08

9930

801

5125

4004

HARLINGEN

,12

14895

1201

7688

6006

HARMELEN

,05

6206

501

3203

2503

HASSELT

,04

4965

400

2563

2002

HATTEM

,08

9930

801

5125

4004

HAVELTE

,04

4965

400

2563

2002

HEDEL

,02

2482

200

1281

1001

HEEL

,05

6206

501

3203

2503

HEEMSKERK

,22

27307

2202

14094

11011

HEEMSTEDE

,19

23584

1902

12172

9510

HEERDE

,11

13654

1101

7047

5506

HEERENVEEN

,26

32272

2603

16657

13013

HEEREWAARDEN

,01

1241

100

641

501

HEERHUGOWAARD

,21

26066

2102

13453

10511

HEERJANSDAM

,02

2482

200

1281

1001

HEERLEN

,68

84404

6807

43564

34034

HEESCH

,07

8689

701

4484

3504

HEESWIJK-DINTHER

,05

6206

501

3203

2503

HEEZE

,06

7447

601

3844

3003

HEFSHUIZEN

,11

13654

1101

7047

5506

HEILOO

,14

17377

1401

8969

7007

HEINO

,05

6206

501

3203

2503

HELDEN

,11

13654

1101

7047

5506

HELLEVOETSSLUIS

,22

27307

2202

14094

11011

HELLENDOORN

,20

24825

2002

12813

10010

HELMOND

,45

55856

4505

28829

22523

HELVOIRT

,03

3724

300

1922

1502

HENDRIK-IDO-AMBACHT

,13

16136

1301

8328

6507

HENGELO O

,50

62062

5005

32032

25025

HENGELO GLD

,05

6206

501

3203

2503

HET BILDT

,07

8689

701

4484

3504

HETEREN

,05

6206

501

3203

2503

HEUSDEN

,04

4965

400

2563

2002

HEUMEN

,08

9930

801

5125

4004

HEYTHUYSEN

,07

8689

701

4484

3504

HILLEGOM

,13

16136

1301

8328

6507

HILVARENBEEK

,06

7447

601

3844

3003

HILVERSUM

,58

71992

5806

37157

29029

HOEVELAKEN

,05

6206

501

3203

2503

HOEVEN

,05

6206

501

3203

2503

HOLTEN

,05

6206

501

3203

2503

HONTENISSE

,06

7447

601

3844

3003

HOOGE EN LAGE MIERDE

,02

2482

200

1281

1001

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

,04

4965

400

2563

2002

HOOGELOON HAPERT CASTERE

,05

6206

501

3203

2503

HOOGEVEEN

,29

35996

2903

18579

14515

HOOGEZAND-SAPPEMEER

,24

29790

2402

15375

12012

HOORN

,37

45926

3704

23704

18519

HORST

,12

14895

1201

7688

6006

HOUTEN

,16

19860

1602

10250

8008

HUIJBERGEN

,01

1241

100

641

501

HUISSEN

,10

12412

1001

6406

5005

HUIZEN

,26

32272

2603

16657

13013

HULST

,13

16136

1301

8328

6507

HUMMELO EN KEPPEL

,03

3724

300

1922

1502

HUNSEL

,04

4965

400

2563

2002

IJSSELHAM

,04

4965

400

2563

2002

IJSSELMUIDEN

,07

8689

701

4484

3504

IJSSELSTEIN

,14

17377

1401

8969

7007

JACOBSWOUDE

,07

8689

701

4484

3504

KAMPEN

,22

27307

2202

14094

11011

KAPELLE

,07

8689

701

4484

3504

KATWIJK

,24

29790

2402

15375

12012

KERKRADE

,36

44685

3604

23063

18018

KERKWIJK

,04

4965

400

2563

2002

KESSEL

,02

2482

200

1281

1001

KESTEREN

,05

6206

501

3203

2503

KLUNDERT

,04

4965

400

2563

2002

KOLLUMERLAND NW KRUISLD

,08

9930

801

5125

4004

KORENDIJK

,06

7447

601

3844

3003

KORTGENE

,03

3724

300

1922

1502

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

,18

22342

1802

11532

9009

LANDGRAAF

,26

32272

2603

16657

13013

LANDSMEER

,07

8689

701

4484

3504

LANGBROEK

,01

1241

100

641

501

LANGEDIJK

,13

16136

1301

8328

6507

LAREN NH

,09

11171

901

5766

4505

LEEK

,11

13654

1101

7047

5506

LEENDE

,03

3724

300

1922

1502

LEERDAM

,13

16136

1301

8328

6507

LEERSUM

,05

6206

501

3203

2503

LEEUWARDEN

,65

80681

6507

41642

32533

LEEUWARDERADEEL

,06

7447

601

3844

3003

LEIDEN

,81

100541

8108

51892

40541

LEIDERDORP

,16

19860

1602

10250

8008

LEIDSCHENDAM

,23

28549

2302

14735

11512

LELYSTAD

,38

47167

3804

24344

19019

LEMSTERLAND

,08

9930

801

5125

4004

LEUSDEN

,17

21101

1702

10891

8509

LICHTENVOORDE

,11

13654

1101

7047

5506

LIEMPDE

,03

3724

300

1922

1502

LIENDEN

,04

4965

400

2563

2002

LIESVELD

,06

7447

601

3844

3003

LIESHOUT

,04

4965

400

2563

2002

LIMMEN

,03

3724

300

1922

1502

LINGEWAAL

,06

7447

601

3844

3003

LISSE

,14

17377

1401

8969

7007

LITH

,04

4965

400

2563

2002

LITTENSERADIEL

,07

8689

701

4484

3504

LOCHEM

,12

14895

1201

7688

6006

LOENEN

,06

7447

601

3844

3003

LOON OP ZAND

,14

17377

1401

8969

7007

LOOSDRECHT

,06

7447

601

3844

3003

LOPIK

,07

8689

701

4484

3504

LOPPERSUM

,08

9930

801

5125

4004

LOSSER

,13

16136

1301

8328

6507

LUYKSGESTEL

,02

2482

200

1281

1001

MAARHEEZE

,05

6206

501

3203

2503

MAARN

,04

4965

400

2563

2002

MAARSSEN

,24

29790

2402

15375

12012

MAARTENSDIJK

,06

7447

601

3844

3003

MAASBRACHT

,09

11171

901

5766

4505

MAASBREE

,07

8689

701

4484

3504

MAASDRIEL

,05

6206

501

3203

2503

MAASLAND

,04

4965

400

2563

2002

MAASSLUIS

,22

27307

2202

14094

11011

MAASTRICHT

,79

98058

7908

50611

39540

MADE EN DRIMMELEN

,08

9930

801

5125

4004

MARGRATEN

,09

11171

901

5766

4505

MARIEKERKE

,02

2482

200

1281

1001

MARKELO

,04

4965

400

2563

2002

MARUM

,06

7447

601

3844

3003

MAURIK

,04

4965

400

2563

2002

MEDEMBLIK

,05

6206

501

3203

2503

MEERLO-WANSSUM

,04

4965

400

2563

2002

MEERSSEN

,14

17377

1401

8969

7007

MEGEN HAREN EN MACHAREN

,02

2482

200

1281

1001

MEIJEL

,03

3724

300

1922

1502

MELICK EN HERKENBOSCH

,07

8689

701

4484

3504

MENALDUMADEEL

,09

11171

901

5766

4505

MENTERWOLDE

,08

9930

801

5125

4004

MEPPEL

,18

22342

1802

11532

9009

MIDDELBURG

,27

33514

2703

17297

13514

MIDDELHARNIS

,11

13654

1101

7047

5506

MIDDENSCHOUWEN

,02

2482

200

1281

1001

MIERLO

,07

8689

701

4484

3504

MILL EN SINT HUBERT

,07

8689

701

4484

3504

MILLINGEN AAN DE RIJN

,04

4965

400

2563

2002

MOERGESTEL

,04

4965

400

2563

2002

MOERHUIZEN

,06

7447

601

3844

3003

MONSTER

,12

14895

1201

7688

6006

MONTFOORT U

,08

9930

801

5125

4004

MOOK EN MIDDELAAR

,05

6206

501

3203

2503

MOORDRECHT

,04

4965

400

2563

2002

MUIDEN

,05

6206

501

3203

2503

NAALDWIJK

,17

21101

1702

10891

8509

NAARDEN

,12

14895

1201

7688

6006

NEDERHORST DEN BERG

,03

3724

300

1922

1502

NEDERLEK

,10

12412

1001

6406

5005

NEDERWEERT

,09

11171

901

5766

4505

NEEDE

,07

8689

701

4484

3504

NEERIJNEN

,07

8689

701

4484

3504

NIEDORP

,07

8689

701

4484

3504

NIEUW-GINNEKEN

,07

8689

701

4484

3504

NIEUW-LEKKERLAND

,05

6206

501

3203

2503

NIEUW-VOSSEMEER

,02

2482

200

1281

1001

NIEUWEGEIN

,36

44685

3604

23063

18018

NIEUWERKERK A D IJSSEL

,12

14895

1201

7688

6006

NIEUWKOOP

,07

8689

701

4484

3504

NIEUWLEUSEN

,05

6206

501

3203

2503

NIEUWVEEN

,04

4965

400

2563

2002

NIJEFURD

,08

9930

801

5125

4004

NIJEVEEN

,02

2482

200

1281

1001

NIJKERK

,15

18619

1502

9610

7508

NIJMEGEN

1,00

124124

10010

64064

50050

NISTELRODE

,04

4965

400

2563

2002

NOORDER-KOGGENLAND

,06

7447

601

3844

3003

NOORDOOSTPOLDER

,24

29790

2402

15375

12012

NOORDWIJK

,17

21101

1702

10891

8509

NOORDWIJKERHOUT

,09

11171

901

5766

4505

NOOTDORP

,04

4965

400

2563

2002

NORG

,04

4965

400

2563

2002

NUENEN GERWEN NEDERWETTE

,13

16136

1301

8328

6507

NULAND

,03

3724

300

1922

1502

NUNSPEET

,15

18619

1502

9610

7508

NUTH

,11

13654

1101

7047

5506

OBDAM

,04

4965

400

2563

2002

ODOORN

,08

9930

801

5125

4004

OEFFELT

,01

1241

100

641

501

OEGSTGEEST

,14

17377

1401

8969

7007

OIRSCHOT

,07

8689

701

4484

3504

OISTERWIJK

,12

14895

1201

7688

6006

OLDEBROEK

,11

13654

1101

7047

5506

OLDENZAAL

,20

24825

2002

12813

10010

OLST

,06

7447

601

3844

3003

OMMEN

,11

13654

1101

7047

5506

ONDERBANKEN

,06

7447

601

3844

3003

OOST WEST EN MIDDELBEERS

,03

3724

300

1922

1502

OOSTBURG

,17

21101

1702

10891

8509

OOSTERHESSELEN

,03

3724

300

1922

1502

OOSTERHOUT

,30

37237

3003

19219

15015

OOSTFLAKKEE

,06

7447

601

3844

3003

OOSTSTELLINGWERF

,17

21101

1702

10891

8509

OOSTZAAN

,05

6206

501

3203

2503

OOTMARSUM

,03

3724

300

1922

1502

OPLOO ST ANTH LEDEACKER

,05

6206

501

3203

2503

OPMEER

,06

7447

601

3844

3003

OPSTERLAND

,18

22342

1802

11532

9009

OSS

,33

40961

3003

21141

16517

OSSENDRECHT

,04

4965

400

2563

2002

OUD EN NIEUW GASTEL

,05

6206

501

3203

2503

OUD-BEIJERLAND

,13

16136

1301

8328

6507

OUDENBOSCH

,08

9930

801

5125

4004

OUDER-AMSTEL

,09

11171

901

5766

4505

OUDERKERK

,05

6206

501

3203

2503

OUDEWATER

,06

7447

601

3844

3003

PAPENDRECHT

,19

23584

1902

12172

9510

PEIZE

,03

3724

300

1922

1502

PEKELA

,10

12412

1001

6406

5005

PIJNACKER

,11

13654

1101

7047

5506

POSTERHOLT

,07

8689

701

4484

3504

PRINSENBEEK

,07

8689

701

4484

3504

PURMEREND

,40

49650

4004

25626

20020

PUTTE

,03

3724

300

1922

1502

PUTTEN

,12

14895

1201

7688

6006

RAALTE

,16

19860

1602

10250

8008

RAAMSDONK

,09

11171

901

5766

4505

RAVENSTEIN

,05

6206

501

3203

2503

REEUWIJK

,08

9930

801

5125

4004

REIMERSWAAL

,13

16136

1301

8328

6507

RENKUM

,24

29790

2402

15375

12012

RENSWOUDE

,02

2482

200

1281

1001

REUSEL

,05

6206

501

3203

2503

RHEDEN

,32

39720

3203

20501

16016

RHENEN

,11

13654

1101

7047

5506

RIDDERKERK

,29

35996

2903

18579

14515

RIETHOVEN

,01

1241

100

641

501

RIJNEVELD

,12

14895

1201

7688

6006

RIJNSBURG

,08

9930

801

5125

4004

RIJNWAARDEN

,07

8689

701

4484

3504

RIJSBERGEN

,04

4965

400

2563

2002

RIJSSEN

,14

17377

1401

8969

7007

RIJSWIJK ZH

,36

44685

3604

23063

18018

RODEN

,12

14895

1201

7688

6006

ROERMOND

,30

37237

3003

19219

15015

ROGGEL

,05

6206

501

3203

2503

ROLDE

,04

4965

400

2563

2002

ROOSENDAAL EN NISPEN

,39

48408

3904

24985

19520

ROSMALEN

,17

21101

1702

10891

8509

ROSSUM

,02

2482

200

1281

1001

ROTTERDAM

4,25

527528

42543

272272

212713

ROZENBURG

,10

12412

1001

6406

5005

ROZENDAAL

,01

1241

100

641

501

RUCPHEN

,14

17377

1401

8969

7007

RUINEN

,05

6206

501

3203

2503

RUINERWOLD

,02

2482

200

1281

1001

RUURLO

,04

4965

400

2563

2002

S-GRAVELAND

,06

7447

601

3844

3003

S-GRAVENDEEL

,06

7447

601

3844

3003

S-GRAVENHAGE

3,35

415816

33534

214615

167668

S-GRAVENMOER

,01

1241

100

641

501

S-GRAVENZANDE

,11

13654

1101

7047

5506

S-HERTOGENBOSCH

,63

78198

6306

40360

31532

SAS VAN GENT

,07

8689

701

4484

3504

SASSENHEIM

,10

12412

1001

6406

5005

SCHAGEN

,11

13654

1101

7047

5506

SCHAIJK

,04

4965

400

2563

2002

SCHEEMDA

,09

11171

901

5766

4505

SCHERMER

,03

3724

300

1922

1502

SCHERPENZEEL

,05

6206

501

3203

2503

SCHIEDAM

,52

64545

5205

33313

26026

SCHIERMONNIKOOG

,01

1241

100

641

501

SCHIJNDEL

,13

16136

1301

8328

6507

SCHINNEN

,09

11171

901

5766

4505

SCHIPLUIDEN

,05

6206

501

3203

2503

SCHOONEBEEK

,05

6206

501

3203

2503

SCHOONHOVEN

,08

9930

801

5125

4004

SCHOORL

,05

6206

501

3203

2503

SEVENUM

,04

4965

400

2563

2002

SIMPELVELD

,08

9930

801

5125

4004

SINT PHILIPSLAND

,02

2482

200

1281

1001

SINT-MICHIELSGESTEL

,08

9930

801

5125

4004

SINT-OEDENRODE

,10

12412

1001

6406

5005

SITTARD

,31

38478

3103

19860

15516

SKARSTERLAN

,16

19860

1602

10250

8008

SLEEN

,06

7447

601

3844

3003

SLIEDRECHT

,16

19860

1602

10250

8008

SLOCHTEREN

,09

11171

901

5766

4505

SLUIS

,03

3724

300

1922

1502

SMALLINGERLAND

,32

39720

3203

20501

16016

SMILDE

,06

7447

601

3844

3003

SNEEK

,21

26066

2102

13453

10511

SOEST

,28

34755

2803

17938

14014

SOMEREN

,10

12412

1001

6406

5005

SON EN BREUGEL

,09

11171

901

5766

4505

SPIJKENISSE

,42

52132

4204

26907

21021

SPRANG-CAPELLE

,06

7447

601

3844

3003

STAD DELDEN

,05

6206

501

3203

2503

STADSKANAAL

,22

27307

2202

14094

11011

STANDDAARBUITEN

,02

2482

200

1281

1001

STAPHORST

,07

8689

701

4484

3504

STEDE BROEC

,11