Vaststelling telformulier Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 02-10-1993 t/m 30-06-2004

Vaststelling telformulier Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel H. 18, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WCBO;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

De verstrekking van gegevens door de landelijke organen van het beroepsonderwijs geschiedt op het formulier CFI-63919, waarvan het model is vastgesteld volgens de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven