Vaststelling telformulieren beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.)

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 02-10-1993 t/m 22-01-2014

Vaststelling telformulieren beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.)

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel D.7 van het Uitvoeringsbesluit WCBO;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De verstrekking van gegevens door scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs geschiedt op de formulieren CFI-63915, CFI-63916 en CFI-63917, waarvan de modellen zijn vastgesteld volgens de bijlagen bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage I

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1993 22]

Bijlage II

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1993 22]

Bijlage III

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1993 22]

Naar boven