Tracéwet

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen Tracew
Tw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006147
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel trillinghinder spoor
 2. Besluit mandaat projectuitvoering Betuweroute en HSL-Zuid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel natuurcompensatie en Tracéwet
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregel trillinghinder spoor
  Artikel: 1
 3. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.2
 4. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 5
 5. Besluit geluidhinder
  Artikel: 4.26
  Afdeling: 4.5
 6. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
  Artikel: 1
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
  Artikel: 1
 8. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 9. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 3.3
 10. Instelling bestuurlijke begeleidingsgroep Noord-oostelijke verbinding - RW 15
  Artikel: 2
 11. Regeling basisnet
  Artikelen: 1, 10
 12. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 13. Spoedwet aanpak stikstof
  Artikel: IV
 14. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 3
 15. Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur
  Artikel: 2
 16. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 17. Waterwet
  Artikel: 5.4
 18. Wet geluidhinder
  Afdeling: 7
  Artikelen: 1, 104a
 19. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikelen: 11.1, 11.26
 20. Wet natuurbescherming
  Artikel: 9.4
 21. Wet versnelling besluitvorming wegprojecten
  Artikel: V
 22. Wijzigingsbesluit Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder (aanpassingen aan doelmatigheidscriterium)
  Artikel: IV
 23. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)
  Artikel: VII
 24. Wijzigingswet Tracéwet (eerste tranche)
  Artikelen: III, IIIa
 25. Wijzigingswet Tracéwet (tweede tranche)
 26. Wijzigingswet Tracéwet met het oog op versnelling en verbetering besluitvorming infrastructurele projecten
 27. Wijzigingswet Tracéwet, enz. (verruiming mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen)
Terug naar begin van de pagina