Formalisering samenvoegingspublikaties fbs-sector

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 30-09-1993 t/m 17-06-2003

Formalisering samenvoegingspublikaties fbs-sector

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel I-A8, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Ten behoeve van samenvoeging van scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn de voorschriften zoals die zijn neergelegd in de publikatie ‘Rechtspositionele gevolgen/consequenties bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs’, kenmerk AB/IE-92025510, gepubliceerd in Uitleg/OenW-Regelingen 1992 nr. 11b, van toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Ten behoeve van samenvoeging van scholen voor voortgezet onderwijs voor zover op die scholen het formatiebudgetsysteem van toepassing is zijn de voorschriften zoals die zijn neergelegd in de publikaties ‘Rechtspositionele gevolgen/consequenties bij samenvoeging van scholen in het voortgezet onderwijs (met uitzondering van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs)’, kenmerk AB/IE-085, en ‘Samenvoegingsfaciliteiten basisvorming’, kenmerk VO/JP-92009679, beide gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen 1992, nr. 6, van toepassing alsmede de publikatie ‘Faciliteiten bij nevenvestiging met spreidingsnoodzaak’, kenmerk VO/JP 93016319, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18b.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

Deze regeling zal in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven