Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-09-1995.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Wet van 9 september 1993, tot gemeentelijke herindeling in het noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in het noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing gemeenten en instelling nieuwe gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Megen c.a., Oss, Berghem, Schaijk, Zeeland, Grave, Beers, Cuijk c.a., Haps, Heesch, Nistelrode, Heeswijk-Dinther, Oeffelt, Boxmeer, Wanroij, Oploo c.a., Veghel en Erp opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Oss, Landerd, Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis, Veghel en Heesch ingesteld.

Artikel 3

 • 1 De nieuwe gemeente Oss bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a. en delen van de op te heffen gemeenten Heesch, Schaijk en Nistelrode en van de gemeenten Lith en Ravenstein, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het zevende lid.

 • 2 De grens met de gemeente Lith volgt:

  • a. Beginnend in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2955, 2967 en 2956 aan elkaar grenzen, in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2967, 2965 en 2966 aan elkaar grenzen en van daar af in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2965, Lith, sectie H, nr. 76, Oss, sectie D, nr. 2969, Lith, sectie H, nr. 150 enerzijds en Oss, sectie D, nr. 2966, Lith, sectie H, nr. 77, Oss, sectie D, nr. 2970, Lith, sectie H, nr. 151 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie H, nrs. 150, 151 en 145 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in een rechte lijn in oostelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie H, nrs. 145, 254 en 253 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie H, nr. 254, Oss, sectie D, nr. 2974 enerzijds en Lith, sectie H, nr. 253, Oss, sectie D, nr. 2975 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2974, 2975 en 3000 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in een rechte lijn in oostelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 3000, 2711 en 2672 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2711 enerzijds en nrs. 2672, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433 en 2446 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2711 en 2446 en Oijen, sectie D, nr. 1032 aan elkaar grenzen en van daar af de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2452, Oijen, sectie D, nr. 1032 en Megen, sectie H, nr. 204 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in noordelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nrs. 1032, 1047 en Megen, sectie H, nr. 195 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke en noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 195, Oijen, sectie D, nrs. 1047 en 118 en Megen, sectie H, nrs. 167 en 157, Oijen, sectie D, nr. 460 enerzijds en Megen, sectie H, nrs. 204 en 194, Oijen, sectie D, nrs. 115, 116 en 117, Megen, sectie H, nrs. 192, 191, 190, 189, 178, 169, 168, 153, 154, 155, 156, 118 en 107, Oijen, sectie D, nrs. 459, 458 en 498 anderzijds tot in het midden van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nr. 498;

  • e. Van daar af in oostelijke en noordelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nr. 498, Megen, sectie H, nrs. 115 en 111 tot het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 113. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nrs. 111 en 103 enerzijds en nr. 113 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 102;

  • f. Van daar af in noordelijke richting een rechte lijn tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 102 en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 102 enerzijds en nr. 673 anderzijds tot de bestaande grens.

 • 3 De grens met de provincie Gelderland volgt de bestaande grens tussen de provincie Gelderland en de op te heffen gemeente Megen c.a.

 • 4 De grens met de gemeente Ravenstein volgt:

  • a. Beginnend in het snijpunt van de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Megen en de gemeente Ravenstein en de provincie Gelderland, de bestaande grens tot in het snijpunt met de noordoostelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie G, nr. 226. Van daar af in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie D, nr. 4 enerzijds en nrs. 3 en 2 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie D, nrs. 2 en 4 en Berghem, sectie D, nrs. 435 en 442 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke en zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie H, nrs. 268 en 269 en Berghem, sectie D, nrs. 514 en 517 aan elkaar grenzen. Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nr. 514, Ravenstein, sectie H, nr. 272 en Berghem, sectie D, nr. 511 enerzijds en nrs. 517 en 513, Ravenstein, sectie H, nr. 273 en Berghem, sectie D, nrs. 513 en 512 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nrs. 512, 511 en 509 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in zuidoostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nrs. 506, 507 en 509 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nr. 507, Ravenstein, sectie H, nrs. 278, 279 en 21, Berghem, sectie D, nr. 635 en Ravenstein, sectie H, nr. 22 enerzijds en Berghem, sectie D, nr. 506, Ravenstein, sectie H, nr. 277, Berghem, sectie D, nrs. 506 en 505 en Ravenstein, sectie H, nrs. 256, 257, 258, 378 en 263 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie H, nrs. 22 en 263 en Berghem, sectie D, nrs. 806 en 807 aan elkaar grenzen en vanaf dit punt de bestaande grens.

 • 5 De grens met de nieuwe gemeente Landerd volgt:

  • a. Beginnend in het ontmoetingspunt van de grenzen van de op te heffen gemeenten Berghem en Schaijk en de gemeente Ravenstein in zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nrs. 1465 en 4437 en Berghem, sectie C, nr. 1120 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nrs. 1465, 1466 en 1468, sectie H, nr. 26 enerzijds en sectie A, nr. 4437 anderzijds tot in de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nr. 4436;

  • b. Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nr. 4436 en vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nrs. 4436 en 4435, sectie I, nr. 3 en Nistelrode, sectie L, nr. 44 enerzijds en Schaijk, sectie A, nr. 4437 en Nistelrode, sectie A, nr. 4937 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4636 en 4937 en sectie L, nrs. 44 en 45 aan elkaar grenzen.

 • 6 De grens met de nieuwe gemeente Heesch volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat het laatst is beschreven in het vijfde lid onder b, in overwegend westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4636, 5051 en 4962, Berghem, sectie C, nr. 1226, Nistelrode, sectie A, nrs. 4741, 4966, 4490, 4966, 4967 en 4968 enerzijds en nrs. 4937 en 4960, Berghem, sectie C, nr. 1340 en Nistelrode, sectie A, nr. 4973 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4968. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4969. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4969 en 3695 enerzijds en nr. 4973 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 3695;

  • b. Van daar af in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4970 en vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4970, 5043 en 4972 enerzijds en nr. 4973 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4972. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nr. 5073;

  • c. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nrs. 5073, 5480 en 5001, Heesch, sectie B, nrs. 5458 en 4456 enerzijds en Oss, sectie B, nr. 5074 en Heesch, sectie B, nr. 5455 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie B, nrs. 4455, 4456 en 5455 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nr. 5074 en Heesch, sectie B, nrs. 4966 en 5455 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie B, nr. 5455 en sectie A, nrs. 5085, 5278, 5102, 5315 en 5316 enerzijds en sectie B, nrs. 4966, 4721 en 4720 en sectie A, nrs. 5086, 5103, 5104, 5312 en 5511 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie A, nrs. 5511, 5512 en 5316 aan elkaar grenzen.

 • 7 De grens met de gemeente Maasdonk volgt vanaf het punt, dat in het zesde lid onder d het laatst is beschreven, in noordelijke richting de bestaande grens tot aan de gemeente Lith.

Artikel 4

 • 1 De nieuwe gemeente Landerd bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland, delen van de op te heffen gemeenten Grave, Oss en Nistelrode en een deel van de gemeenten Ravenstein en Uden, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het zevende lid.

 • 2 De grens met de gemeente Ravenstein volgt:

  • a. Beginnend op de grens tussen de op te heffen gemeenten Schaijk en Berghem en de gemeente Ravenstein de bestaande grens tot het snijpunt met het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24;

  • b. Van daar af in noordelijke richting het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24 tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24;

  • c. Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 10 enerzijds en nr. 24 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24;

  • d. Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 18 en vervolgens in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nrs. 10, 15 en 41 enerzijds en nrs. 18, 12, 13, 14, 16, 17, 43 en 42 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nrs. 41 en 42 en Schaijk, sectie H, nr. 250 aan elkaar grenzen;

  • e. Van daar af de bestaande grens in oostelijke richting tot de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nr. 1513 en vervolgens in oostelijke richting de middellijn van het perceel kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nr. 1513 tot de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nrs. 1513 en 1510;

  • f. Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nrs. 1513, 1977, 1974, 1507, 1506, 2209 en 2208 enerzijds en nr. 1510 anderzijds tot de bestaande grens;

  • g. Van daar af de bestaande grens tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nr. 311;

  • h. Van daar af in noordelijke en oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nr. 311, Ravenstein, sectie G, nrs. 824, 822 en 813 enerzijds en Schaijk, sectie L, nr. 312, Ravenstein, sectie G, nrs. 823, 803, 804, 805, 806, 807, 821 en 808 anderzijds tot de bestaande grens en vervolgens de bestaande grens.

 • 3 De grens met de nieuwe gemeente Grave volgt:

  • a. Beginnend op de grens tussen de op te heffen gemeenten Grave en Schaijk en de gemeente Ravenstein in zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 204 en 242 en Velp, sectie B, nr. 589 aan elkaar grenzen en vervolgens in westelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 242 en 241 enerzijds en nrs. 204 en 237 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 237, 241 en 240 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 238, 239 en 240 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 239 en sectie F, nrs. 473, 474, 475 en 476 enerzijds en sectie L, nrs. 238 en sectie F, nr. 968 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nrs. 968, 476 en 966 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nr. 770. Vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nr. 966, Velp, sectie B, nr. 536 enerzijds en Schaijk, sectie F, nr. 770 en Velp, sectie B, nrs. 438, 573, 574, 575 en 576 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Velp, sectie B, nr. 576 en Schaijk, sectie F, nrs. 819 en 1034 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke en zuidelijke richting de bestaande grens tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nrs. 932, 852 en 1049 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nr. 852, Velp, sectie B, nrs. 483, 484 en 466 enerzijds en Schaijk, sectie F, nrs. 1049 en 1017 en Velp, sectie B, nr. 485 anderzijds tot de bestaande grens. Vervolgens de bestaande grens in oostelijke en zuidelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nrs. 613 en 635, Schaijk, sectie F, nr. 1049 aan elkaar grenzen;

  • e. Van daar af in westelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nr. 613, Schaijk, sectie F, nrs. 774, 906, 905, 906 en 538 en 1035 enerzijds en nrs. 1049, 933 en 1010 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nrs. 1010 en 1035 en Mill, sectie H, nr. 577 aan elkaar grenzen.

 • 4 De grens met de gemeente Mill c.a. volgt beginnend in het laatste punt, beschreven in het derde lid, onder e, de bestaande grens tussen de gemeente Mill c.a. en de op te heffen gemeente Zeeland in zuidelijke richting tot in het punt, waar de bestaande grenzen tussen de op te heffen gemeente Zeeland en de gemeenten Mill c.a. en Uden elkaar raken.

 • 5 De grens met de gemeente Uden volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het vierde lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Zeeland en de gemeente Uden tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nr. 1254. Vervolgens in overwegend noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 1254, 2832, 2831 en 2830 enerzijds en nrs. 1255, 2861, 2856 en 2706 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2711, 2706 en 2830 aan elkaar grenzen. Van daar af in noordelijke richting de loodlijn neergelaten op de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nr. 2905 tot het snijpunt met die perceelsgrens. Vervolgens in oostelijke en noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2905, 2906, 2672, 2909, 2904, 2894, 2903, 2884, 2883, 2887, 2886, 2873, 2876, 2875, 2871, 2867 en 2866 enerzijds en nrs. 2711, 2893 en 2873 enerzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2873, 2866 en 2415 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2644 en 2852 anderzijds en nrs. 2415, 2413, 872, 869, 868, 2643, 1644, 861, 1088, 1087, 1086, 1085, 1084, 2599, 2596, 1194, 1193, 1786, 2744, 2598, 850, 2714, 2715 en 980 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 980, 2852 en 2665 aan elkaar grenzen.

   Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 1282, 2850, 2665 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2850 en 2268 enerzijds en nrs. 1282, 2244, 2245, 830, 1167, 1166, 826, 2662, 2757, 2652, 1534, 1535, 2740, 2741, 1539, 1540, 2741, 1961, 2848, 1504, 1496, 1497, 1500, 2772, 2774, 1458 en 1455 anderzijds tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Zeeland en de gemeente Uden;

  • c. Van daar af verder de bestaande grens met de gemeente Uden tot in het punt, waar de bestaande grenzen van de gemeente Uden en de op te heffen gemeenten Schaijk en Nistelrode elkaar raken en vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 5031 en 5030 enerzijds en sectie L, nr. 312 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 5030.

 • 6 De grens met de nieuwe gemeente Heesch volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat het laatst is beschreven in het vijfde lid, onder c, in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie L, nrs. 257, 252 en 312 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke en oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie L, nrs. 252, 251 en 239 en Schaijk, sectie I, nr. 116 enerzijds en Nistelrode, sectie L, nrs. 257, 256, 255, 253, 249, 247, 246, 241, 240, 242, 243 en 244, en Schaijk, sectie I, nrs. 134 en 253 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nr. 114;

  • b. Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 114, 116 en 115 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 114 en 113 enerzijds en nrs. 115 en 141 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 113, 141 en 106 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 104, 105 en 106 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nr. 104 enerzijds en nr. 105 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 104, 105 en 108 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 102, 92 en 108 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 102, 94, 93, 54 en 55 enerzijds en nrs. 92 en 56 anderzijds tot in het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 55, 56 en 35 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 33, 32 en 35 aan elkaar grenzen;

  • e. Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 33, 31, 30, 2 en 1 en Nistelrode, sectie L, nr. 45 enerzijds en Schaijk, sectie I, nrs. 32, 37, 39 en 3 en Nistelrode, sectie L, nr. 44 anderzijds tot in het punt, dat het laatst is beschreven in artikel 3, vijfde lid.

Artikel 5

 • 1 De nieuwe gemeente Grave bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeente Grave en delen van de op te heffen gemeenten Beers en Schaijk en van de gemeente Mill c.a., met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met zesde lid.

 • 2 De grens met de gemeente Ravenstein volgt de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Grave en de gemeente Ravenstein.

 • 3 De grens met de provincie Gelderland begint op de grens van de gemeente Ravenstein en volgt in zuidoostelijke richting de bestaande provinciegrens tot het in noordelijke richting rechte verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 590.

 • 4 De grens met de nieuwe gemeente Cuijk volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het derde lid het laatst is beschreven, in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nrs. 590, 594 en 674 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 594 enerzijds en nr. 590 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nrs. 590, 594 en 657 aan elkaar grenzen en vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in

   de meest noordwestelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 1175;

  • b. Van daar af in zuidelijke richting in het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 605 tot de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 15. Vervolgens in zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 15, 475, 881 en 917 enerzijds en sectie A, nr. 1175 en sectie B, nr. 922 anderzijds tot in de zuidoosthoek van laatstgenoemde perceel en vervolgens in zuidwestelijke richting de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 922 tot de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 1175;

  • c. Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 917, 916, 914, 912, 909, 907, 905 en 903 enerzijds en sectie A, nrs. 1175 en 1170 en sectie B, nr. 838 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 903, 941 en 838 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie G, nr. 488 en vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie G, nrs. 488, 515, 514 en 513, Gassel, sectie B, nrs. 894 en 765 enerzijds en nrs. 838, 891, 892, 893, 686 en 764 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 764, 765 en 773 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 764 tot het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 763. Vervolgens in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 773 enerzijds en nrs. 763, 833, 834 en 740 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 740, 741 en 773 aan elkaar grenzen en vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 124, 680 en 849 aan elkaar grenzen, daarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 741, 119 en 124 in een rechte lijn doorsnijdend;

  • e. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 849 enerzijds en nr. 680 anderzijds tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 680 en vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 434, 850 en 849 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 850 enerzijds en nrs. 434, 634 en 635 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 635 en 850 en sectie D, nr. 636 aan elkaar grenzen;

  • f. Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 261, 637 en 636 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 637, Beers, sectie D, nrs. 301 en 292, Gassel, sectie D, nr. 634 enerzijds en nrs. 261, 262 en 263, Beers, sectie D, nrs. 178, 242, 288 en 289 en Gassel, sectie D, nr. 531 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 531, 497 en 634 aan elkaar grenzen.

 • 5 De grens met de gemeente Mill c.a. volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het vierde lid, onder f, het laatst is beschreven, in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 634 enerzijds en nrs. 497 en 252 anderzijds tot in de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 635. Vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 377, 635 en 634 aan elkaar grenzen en vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 635, en sectie C, nrs. 400, 239, 262, 51, 261, 260, 42, 259, 258 en 225 enerzijds en sectie D, nr. 377, sectie C, nrs. 235 en 399, sectie D, nr. 670 en sectie C, nrs. 411, 410, 394, 216, 215 en 26 anderzijds tot de bestaande grens;

  • b. Verder de bestaande grens in zuidelijke en westelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie I, nr. 893 en Grave, sectie G, nrs. 699 en 681 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nr. 699, Mill, sectie I, nrs. 933 en 935, sectie K, nr. 2248 en Grave, sectie G, nrs. 108, 316, 478, 316, 492, 161 en 529 enerzijds en sectie G, nr. 700, Mill, sectie I, nr. 934 en Grave, sectie G, nrs. 689, 112, 120, 524, 477, 134, 735, 733, 732, 158 en 528 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nrs. 528 en 529 en Mill, sectie K, nr. 2248 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nrs. 181 en 572 en Grave, sectie G, nr. 674 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nrs. 572, 297 en 570 enerzijds en nrs. 181, 198 en 200 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nrs. 570, 200 en 577 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nr. 577 en Schaijk, sectie F, nrs. 1010 en 1035 aan elkaar grenzen.

Artikel 6

 • 1 De nieuwe gemeente Cuijk bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a. en Haps en delen van de op te heffen gemeente Beers en van de gemeente Mill c.a., met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het zesde lid.

 • 2 De grens met de provincies Gelderland en Limburg begint in het punt dat in artikel 5, derde lid, het laatst is beschreven en volgt van daar af in oostelijke en zuidoostelijke richting de bestaande provinciegrenzen tot aan de op te heffen gemeente Oeffelt.

 • 3 De grens met de nieuwe gemeente Boxmeer volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het tweede lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Cuijk c.a. en Oeffelt tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nrs. 2758 en 1585 en Oeffelt, sectie B, nr. 916 aan elkaar grenzen. Vervolgens in overwegend zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nrs. 1585, 1586, 2399, 2398, 2399, 1954 en 1955 enerzijds en nrs. 2758, 2551 en 2558 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nr. 1955 en vervolgens in zuidoostelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nr. 2429;

  • b. Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nrs. 2429, 2428 en 2429 enerzijds en nr. 2558 anderzijds tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Boxmeer en van daar af deze bestaande grens tot waar de op te heffen gemeenten Boxmeer, Haps en Wanroij aan elkaar grenzen. Vervolgens de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nr. 2518 en Wanroij, sectie H, nrs. 72 en 58 aan elkaar grenzen.

 • 4 De grens met de nieuwe gemeente St. Anthonis volgt vanaf het punt, dat in het derde lid, onder b, het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij tot waar de gemeente Mill c.a. en de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij aan elkaar grenzen.

 • 5 De grens met de gemeente Mill c.a. volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het vierde lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2233 en Beers, sectie C, nrs. 412 en 423 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke en noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 412, 411 en 252 enerzijds en nrs. 423 en 257 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 252, 257 en 453 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 413, 434 en 453 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in noordwestelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 413, 263, 262, 261 en 250 en Mill, sectie B, nrs. 3102, 3075, 2888, 2889, 2798, 1155, 1167, 2621 en 2620 enerzijds en Beers, sectie C, nr. 434 en Mill, sectie B, nr. 2745 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2745. Vervolgens in westelijke richting de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2745 tot in het midden van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2628;

  • c. Van daar af in noordwestelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2628, sectie A, nrs. 1504 en 1505 tot de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nr. 390, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nr. 386 doorsnijdend. Vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nrs. 390, 392, 409, 408 en 372 enerzijds en nr. 386 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nrs. 372, 386 en 405 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nr. 407 en Beers, sectie D, nrs. 324 en 296 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke en noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nr. 324 enerzijds en nrs. 296 en 325 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nrs. 324, 323 en 325 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nr. 323;

  • e. Van daar af de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nr. 323 en Gassel, sectie C, nrs. 403 en 401 tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 398 en 399, en sectie C, nr. 401 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 398 enerzijds en nr. 399 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 398, 634 en 399 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 497, 531 en 634 aan elkaar grenzen.

Artikel 7

 • 1 De nieuwe gemeente Boxmeer bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt en delen van de op te heffen gemeente Wanroij en van de gemeente Vierlingsbeek, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het vijfde lid.

 • 2 De grens met de provincie Limburg begint in het punt dat in artikel 6, tweede lid, het laatst is beschreven en volgt in overwegend zuidelijke richting de bestaande provinciegrens tot aan de gemeente Vierlingsbeek.

 • 3 De grens met de gemeente Vierlingsbeek volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het tweede lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie M, nr. 123 en Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 41 en 42 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 41, 40, 54, 99, 110, 112, 156 en 155 enerzijds en nrs. 42, 30, 103, 108, 109, 213, 212, 211, 243 en 244 anderzijds tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nr. 183. Vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 182, 183 en 244 aan elkaar grenzen en vervolgens in overwegend zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 182 en 179, sectie M, nr. 480 enerzijds en sectie K, nrs. 183 en 184 anderzijds tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nr. 147;

  • c. Van daar af in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 147, 148 en 480 aan elkaar grenzen en vervolgens in overwegend westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 148, 518, 516 en 514 enerzijds en nrs. 147, 517, 515 en 513 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 513 en 514 en sectie N, nr. 184 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 514 en 171 enerzijds en sectie N, nrs. 184 en 185 anderzijds tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nr. 13;

  • e. Van daar af in zuidwestelijke en later zuidoostelijke richting een rechte lijn naar het meest noordelijke punt van het onder d. laatstgenoemde perceel en de gemeenschappelijke grens van hetzelfde perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 13, 14 en 16 enerzijds en 181, 15 en 17 anderzijds tot het punt, waar laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 16 en 27 aan elkaar grenzen;

  • f. Van daar af in overwegend zuidwestelijke en later zuidoostelijke en vervolgens weer in zuidwestelijke en daarna in noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van het onder e. laatstgenoemde perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, 194, 192 en 22 enerzijds en 17, 193, 191, 20, 190 en 21 anderzijds tot het punt waar laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 181, 180 en 22 aan elkaar grenzen;

  • g. Van daar af in zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van het onder f. laatstgenoemde perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 158, 156, 155, 154, 152, 151, 147 en 142 enerzijds en nrs. 180, 159, 164, 163, 165, 174, 177, 128 en 183 anderzijds tot het punt waar laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nr. 142 en Oploo, sectie H, nr. 15 aan elkaar grenzen.

 • 4 De grens met de nieuwe gemeente St. Anthonis volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in het derde lid, onder g, het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Oploo c.a. en de gemeente Vierlingsbeek tot in het punt, waar het perceel dat in het derde lid, onder g., het laatst is genoemd en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 196 en 197 aan elkaar grenzen en in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens tussen laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 197, 199 en 201 enerzijds en 196, 198 en 202 anderzijds tot in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nr. 201;

  • b. Van daar af in noordwestelijke en later noordelijke richting de gemeenschappelijke grens tussen het onder a. laatstgenoemde perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 199, 203, 206 en 208, Oploo, sectie H, nrs. 18, 20, 19, 23, 244, 246 en 248, Boxmeer, sectie N, nrs. 593, 195, 592, 598, 601, 604, 612, 611, 610, 608, 615, 618, 619, 625 en 624, sectie H, nrs. 2709 en 2710, en Oploo, sectie L, nr. 249 enerzijds en Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 202, 200, 205, 204, 207 en 209, Oploo, sectie H, nrs. 17, 21, 17 en 24 sectie L, nrs. 245 en 247, Boxmeer, sectie N, nrs. 591, 599, 602, 605, 607, 614, 626 en 628, sectie H, nr. 2708, Oploo, sectie L, nr. 250 anderzijds, tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Boxmeer;

  • c. Van daar af in noordwestelijke richting de onder b. laatstgenoemde bestaande gemeentegrens tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 71, 77 en 232 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidwestelijk en noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 71 en 78 enerzijds en nrs. 232, 70 en 46 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 46, 78 en 45 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordwestelijke richting in een rechte lijn tot de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nr. 46;

  • d. Van daar af in overwegend noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nr. 45 en Wanroij, sectie N, nr. 5 enerzijds en Oploo, sectie K, nrs. 41, 39, 38 en 37 en Wanroij, sectie N, nr. 3 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie N, nrs. 3, 4 en 5 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie N, nr. 3;

  • e. Van daar af in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 415 en Oploo, sectie K, nrs. 247, 23 en 19 enerzijds en Wanroij, sectie H, nr. 162 en Oploo, sectie K, nrs. 246, 22 en 20 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 20, 19 en 237 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nr. 17 en vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 237, 238 en 240, en Wanroij, sectie H, nrs. 152 en 151 enerzijds en Oploo, sectie K, nr. 17 en Wanroij, sectie H, nr. 534 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 151, 534 en 231 aan elkaar grenzen;

  • f. Van daar af in westelijke richting de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 534 tot de middellijn van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. Vervolgens in noordelijke en noordwestelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 231 en 147, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 404 doorsnijdend, tot de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 522 en vervolgens in noordwestelijke richting het rechte verlengde van laatstbedoelde middellijn tot in het midden van de zuidoostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 345, daarbij perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 522 doorsnijdend;

  • g. Van daar af in noordoostelijke en noordwestelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 345, 133 en 66 tot de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 67. Vervolgens in noordoostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 65, 66 en 67 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 65 en 58 enerzijds en nrs. 67, 351, 352, 71 en 72 anderzijds tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Wanroij en Haps.

Artikel 8

 • 1 De nieuwe gemeente St. Anthonis bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeente Oploo c.a., een deel van de op te heffen gemeente Wanroij en een deel van het gebied van de gemeente Vierlingsbeek met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het tiende lid.

 • 2 De grens met de nieuwe gemeente Cuijk valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij.

 • 4 De grens met de gemeente Vierlingsbeek volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in artikel 7, derde lid, onder f, het laatst is beschreven, de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie H, nr. 15 en Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 139 en 142 aan elkaar grenzen. Vervolgens in overwegend zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 142, 141 en 140, sectie D, nrs. 954, 874, 749, 873, 756, 872, 870, 746, 709 en 952 enerzijds en sectie N, nr. 139 en sectie D, nrs. 957, 871, 869, 800, 868, 861, 743, 710, 740 en 932 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie D, nrs. 932, 952 en 942 aan elkaar grenzen en vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 129, 20 en 15 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 20, 23 en 24 enerzijds en nrs. 129, 12, 11 en 25 anderzijds tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend Vierlingsbeek, sectie V, nr. 10. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 10, 28 en 25 aan elkaar grenzen en vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 28 enerzijds en nr. 10 anderzijds tot de zuidwesthoek van het perceel Vierlingsbeek, sectie V, nr. 10;

  • c. Van daar af in zuidwestelijke richting in een rechte lijn naar de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 3, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 28 in een rechte lijn doorsnijdend. Vervolgens in zuidwestelijke, noordwestelijke, zuidwestelijke en zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 28, 29, 54, 41, 40 en 47 enerzijds en nrs. 3, 1, 36, 37, 39, 42, 43, 46 en 126 anderzijds tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 81 en vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 81, 135 en 126 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 81 en 91 enerzijds en nrs. 135, 34, 79, 132, 131, 74, 73, 70 en 69 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 69. Vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 64, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 66 in een rechte lijn doorsnijdend en vervolgens in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 66 en 97 en Vierlingsbeek, sectie T, nr. 131 enerzijds en Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 64, 63 en 62 anderzijds tot de bestaande grens;

  • e. Van daar af in westelijke en zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 112 en 113 en Oploo, sectie N, nr. 259 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 113 en 127 enerzijds en nrs. 112, 111, 110, 109 en 108 anderzijds tot de grens met de provincie Limburg.

 • 5 De grens met de provincie Limburg volgt in westelijke richting de bestaande provinciegrens tot aan de gemeente Bakel.

 • 6 De grens met de gemeente Bakel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Oploo c.a. en de gemeente Bakel.

 • 7 De grens met de gemeente Gemert valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij en de gemeente Gemert.

 • 8 De grens met de gemeente Boekel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Wanroij en de gemeente Boekel.

 • 9 De grens met de gemeente Uden valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Wanroij en de gemeente Uden.

 • 10 De grens met de gemeente Mill c.a. volgt beginnend op de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Wanroij en de gemeente Uden en Mill c.a. in noordoostelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie K, nr. 731 en Mill, sectie D, nr. 2084 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordwestelijke, noordelijke, noordoostelijke, noordwestelijke en noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie D, nrs. 2084 en 2085 tot de bestaande grens. Vervolgens in noordoostelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie K, nrs. 78 en 490 en Mill, sectie C, nr. 1087 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke, zuidelijke, oostelijke, noordwestelijke, noordoostelijke, en zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie K, nrs. 490, 8, 623, 9, 5 en 621 en Mill, sectie C, nrs. 1466 en 1454 enerzijds en Wanroij, sectie K, nrs. 78, 678, 11, 4 en 413 en Mill, sectie C, nrs. 1528 en 1464 anderzijds tot de bestaande grens.

Artikel 9

 • 1 De nieuwe gemeente Veghel bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp en delen van de gemeenten Uden en Sint-Oedenrode, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het negende lid.

 • 2 De grens met de gemeente Schijndel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Veghel en de gemeente Schijndel.

 • 3 De grens met de nieuwe gemeente Heesch volgt:

  • a. Beginnend op de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 450 in overwegend oostelijke richting de middellijn van de rivier de Aa, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 450, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 753, Veghel, sectie L, nr. 442, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 754, Veghel, sectie L, nr. 430, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 705, Veghel, sectie L, nr. 372 tot het snijpunt met het verlengde van de middellijn van de waterloop, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 369 en vervolgens de middellijn van die waterloop, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 369, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 813, Veghel, sectie L, nr. 361, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 718, Veghel, sectie L, nr. 358, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 719, Veghel, sectie L, nr. 357, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 723, Veghel, sectie L. nr. 330 tot het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 322, daarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 819 en Veghel, sectie L, nr. 557 doorsnijdend. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 322 tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 330, 329 en 322 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 329 en 323 enerzijds en nr. 322 anderzijds tot het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305;

  • b. Van daar af in westelijke richting het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305 tot de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305, daarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 323 en 1307 doorsnijdend. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1307 enerzijds en nr. 1305 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 1307, 326 en 1305 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in westelijke richting het rechte verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305 tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Veghel en Heeswijk-Dinther en vervolgens in noordelijke richting die grens tot waar de op te heffen gemeenten Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Veghel aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Veghel en Nistelrode tot waar de op te heffen gemeenten Nistelrode en Veghel en de gemeente Uden aan elkaar grenzen.

 • 4 De grens met de gemeente Uden volgt:

  • a. Beginnend in het punt dat in het derde lid het laatst is beschreven in zuidelijke richting de bestaande grens tussen de gemeente Uden en de op te heffen gemeente Veghel tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 139, sectie P, nr. 529 en Veghel, sectie L, nr. 121 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 139, 141, 144 en 147 en sectie P, nrs. 343, 507, 345 en 548 enerzijds en Uden, sectie P, nrs. 529, 530, 533, 534, 535, 539, 541, 540, 543, 772 en 546 anderzijds tot het verlengde van de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 549 en 602. Vervolgens in zuidoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de gemeenschappelijke grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 549 en 602 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 549, 602 en 548 aan elkaar grenzen.

  • b. Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nr. 602 en 555 enerzijds en 549 anderzijds tot de bestaande grens. Vervolgens de bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 555 en 558 en Veghel, sectie N, nrs. 37 en 38 aan elkaar grenzen. Vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 37, Uden, sectie P, nr. 559 en Veghel, sectie N, nr. 9, enerzijds en Veghel, sectie N, nrs. 38 en 35, Uden, sectie P, nr. 560 en Veghel, sectie N, nr. 22 anderzijds tot het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8.

  • c. Van daar af in noordoostelijke richting het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8 tot de zuidhoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8. Vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8 en Uden, sectie P, nr. 557 enerzijds en Veghel, sectie N, nr. 9 anderzijds tot het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 10.

  • d. Van daar af in zuidoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 10 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 10 en 14 en Uden, sectie P, nr. 563 aan elkaar grenzen. Vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 10 en 13 enerzijds en nrs. 613 en 612 anderzijds tot het verlengde van de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 14 en 15.

  • e. Van daar af in noordoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 14 en 15 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 13, 14 en 15 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 15 en 614 enerzijds en nrs. 13, 19 en 17 anderzijds tot de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 614.

  • f. Van daar af in zuidoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 614 tot de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Erp, sectie R, nr. 236. Vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Erp, sectie R, nr. 227, Uden, sectie P, nr. 597 en Erp, sectie R, nr. 195 enerzijds en Erp, sectie R, nrs. 236, 235, 228, 229, 656, 689 en 655 anderzijds tot de bestaande grens en vervolgens de bestaande grens.

 • 5 De grens met de gemeente Boekel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Erp en de gemeente Boekel.

 • 6 De grens met de gemeente Gemert valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Erp en de gemeente Gemert.

 • 7 De grens met de gemeente Beek en Donk valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Erp en de gemeente Beek en Donk.

 • 8 De grens met de gemeente Lieshout valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Erp en Veghel en de gemeente Lieshout tot in het punt waar deze de middellijn van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie E, nr. 3391 (waterloop) snijdt.

 • 9 De grens met de gemeente Sint-Oedenrode volgt:

  • a. Vanaf het punt, dat in het achtste lid het laatst is beschreven, in noordelijke en westelijke richting de middellijn van deze waterloop, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie E, nr. 3991, Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2779 en 2776, Veghel, sectie E, nrs. 3978 en 3976, Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2772 en Veghel, sectie E, nr. 3969, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie E, nr. 3736 doorsnijdend, tot de bestaande grens. Vervolgens de bestaande grens in noordwestelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2736 en 2737 en Veghel, sectie E, nr. 4931 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2737 enerzijds en nr. 2736 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2736, 2737 en 2772 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2736 tot in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2772 (waterloop);

  • c. Van daar af in noordelijke richting de middellijn van deze waterloop, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2772, Veghel, sectie E, nr. 3962 en Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2732 tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2838. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2732, 2838 en 2841 aan elkaar grenzen en vervolgens in overwegend westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2838, 2842 en 2660 enerzijds en nrs. 2841, 2840, 2518 en 2678 anderzijds tot de bestaande grens.

Artikel 10

 • 1 De nieuwe gemeente Heesch bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode, delen van de op te heffen gemeenten Schaijk en Veghel en delen van het gebied van de gemeente Uden, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het achtste lid.

 • 2 De grens met de gemeente Maasdonk volgt:

  • a. Beginnend op de grens van de gemeente Berlicum, de bestaande grens tussen de gemeente Maasdonk enerzijds en de op te heffen gemeenten Heeswijk-Dinther en Heesch anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 729 en vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 728 en 676 enerzijds en nrs. 729, 118, 119, 652, 651, 122, 123, 124 en 125 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 676, 126 en 125 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordoostelijke richting een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 24, 37 en 126 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 24 enerzijds en nrs. 37, 45, 44, 43 en 41 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 13;

  • b. Van daar af in noordelijke richting een rechte lijn tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 13, 15 en 24 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 13 en 12 enerzijds en nrs. 15 en 16 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 12, 1 en 16 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie D, nrs. 3254, 3255, en sectie F, nr. 1 aan elkaar grenzen en vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie D, nrs. 3254, 3134, 2789, 3217, 2743, 3131, 3130, sectie F, nr. 647 enerzijds, en sectie D, nr. 3255 en sectie F, nr. 648 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 166, 648 en 647 aan elkaar grenzen;

  • d. Van daar af in een rechte lijn in noordelijke richting de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 647 tot de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 164. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 166 enerzijds, en nrs. 164, 165, 171 en 172 anderzijds, tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 172;

  • e. Van daar af in westelijke richting in een rechte lijn tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 173. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 166 enerzijds en nrs. 173, 174 en 175 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 175;

  • f. Van daar af in westelijke richting in een rechte lijn de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 175 tot de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 678;

  • g. Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 678 enerzijds en nrs. 176, 177 en 684 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Maasdonk en Heesch en ten slotte in noordelijke richting die bestaande gemeentegrens.

 • 5 De grens met de gemeente Uden volgt:

  • a. Beginnend in het punt, dat in artikel 4, zesde lid, het eerst is beschreven, in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 5030, 5032, 5033, 5034 en 5035 en Uden, sectie R, nrs. 8 en 561 enerzijds en Nistelrode, sectie L, nr. 312 en Uden, sectie R, nr. 520 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie L, nrs. 312 en 427 en Uden, sectie R, nr. 520 aan elkaar grenzen;

  • b. Van daar af in overwegend zuidwestelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Nistelrode en de gemeente Uden tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie G, nrs. 568 en 607 en Uden, sectie Q, nr. 267 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordoostelijke, zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 257, 264, 263, 260, 281 en 242 enerzijds en nrs. 267, 266, 265, 279, 280 en 317 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 308 en vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 298, 308 en 317 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 298 enerzijds en nrs. 308, 306, 302, 301 en 299 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 298, 299 en 318 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 299 tot in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 318 (Leijgraaf) en vervolgens in westelijke richting de middellijn van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 318 tot de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie G, nr. 195. Vervolgens in zuidelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Nistelrode en de gemeente Uden tot in het punt waar de bestaande grenzen van de op te heffen gemeente Nistelrode en de gemeenten Uden en Veghel elkaar raken.

 • 7 De grens met de gemeente Schijndel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Heeswijk-Dinther en de gemeente Schijndel.

 • 8 De grens met de gemeente Berlicum valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Heeswijk-Dinther en de gemeente Berlicum.

§ 2. Grenswijzigingen van niet op te heffen gemeenten

Artikel 11

 • 1 De grenzen van de gemeente Lith worden gewijzigd als beschreven in het tweede en derde lid.

Artikel 12

 • 1 De grenzen van de gemeente Ravenstein worden gewijzigd als beschreven in het tweede en het derde lid.

Artikel 13

 • 1 De grenzen van de gemeente Mill c.a. worden gewijzigd als beschreven in het tweede, derde lid en vierde lid.

Artikel 14

 • 1 De grenzen van de gemeente Vierlingsbeek worden gewijzigd als beschreven in het tweede en het derde lid.

Artikel 15

 • 1 De grens van de gemeente Boekel wordt gewijzigd als beschreven in het tweede lid.

 • 2 De grens met de gemeente Uden volgt:

  • a. Beginnend op de grens van de op te heffen gemeente Erp volgt de nieuwe grens in oostelijke richting de bestaande grens met de gemeente Uden tot de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 21. Vervolgens in oostelijke richting de middellijn van de Meerkensloop, die bestaat uit de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nr. 443 en O, nr. 606, Boekel, sectie K, nrs. 22, 26 en 46, Uden, sectie O, nrs. 3 en 7, Boekel, sectie K, nrs. 52 en 55 en Uden, sectie O, nr. 60 tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 24, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 4 doorsnijdend;

  • b. Van daar af in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nrs. 60, 760 en 24 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 760, Boekel, sectie K, nr. 58, Uden, sectie O, nr. 760 en Boekel, sectie K, nrs. 59 en 346 enerzijds en Uden, sectie O, nr. 24, Boekel, sectie K, nrs. 335 en 334, Uden, sectie O, nr. 23 en Boekel, sectie K, nr. 334 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nrs. 61, 334 en 346 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nrs. 761, 610 en 669 aan elkaar grenzen;

  • c. Van daar af in oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nrs. 610 en 668, Boekel, sectie K, nr. 78 enerzijds en Uden, sectie O, nrs. 669, 670, 611, 612 en 58 en Boekel, sectie K, nr. 329 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nrs. 329, 78 en 83 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 329 tot in het midden van de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 83 en vervolgens in oostelijke, noordelijke, oostelijke en noordoostelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 83 en Uden, sectie O, nrs. 35 en 39 tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 238;

  • d. Van daar af in zuidelijke richting een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 40 en Boekel, sectie L, nrs. 238 en 239 aan elkaar grenzen, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 40 in een rechte lijn doorsnijdend. Vervolgens in zuidelijke en oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 239 enerzijds en nrs. 238 en 9 anderzijds tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 239 en vervolgens in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nrs. 8, 9 en 33 aan elkaar grenzen;

  • e. Van daar af in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 8 enerzijds en nr. 33 anderzijds tot de bestaande grens en vervolgens deze bestaande grens tot de bestaande grens tussen de gemeente Boekel en de op te heffen gemeente Wanroij.

Artikel 16

 • 1 De grenzen van de gemeente Uden worden gewijzigd als beschreven in het tweede tot en met het vijfde lid.

Artikel 17

 • 1 De grenzen van de gemeente Sint-Oedenrode worden gewijzigd als beschreven in het tweede lid.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 19

Krachtens artikel 36, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen de op te heffen gemeente:

 • a. Oss, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Oss;

 • b. Schaijk, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Landerd;

 • c. Grave, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Grave;

 • d. Cuijk c.a., voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Cuijk;

 • e. Boxmeer, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Boxmeer;

 • f. Oploo c.a., voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente St. Anthonis;

 • g. Veghel, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Veghel;

 • h. Heesch, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Heesch.

Artikel 20

Krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, wordt aangewezen de nieuwe gemeente:

 • a. Oss, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a.;

 • b. Landerd, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

 • c. Grave, voor het gebied van de op te heffen gemeente Grave;

 • d. Cuijk, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Haps en Beers;

 • e. Boxmeer, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

 • f. St. Anthonis, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

 • g. Veghel, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

 • h. Heesch voor het gebied van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Artikel 21

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling vervallen de gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door:

  • a. de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a.;

  • b. de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

  • c. de op te heffen gemeenten Beers en Grave;

  • d. de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Beers en Haps of twee daarvan;

  • e. de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

  • f. de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

  • g. de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

  • h. de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode of twee daarvan.

 • 2 In verband met het bepaalde in het eerste lid treffen de besturen van respectievelijk de nieuwe gemeenten Oss, Landerd, Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis, Veghel en Heesch de nodige voorzieningen.

 • 3 Krachtens artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling, treedt de gemeente:

  • a. Oss in de plaats van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a.;

  • b. Landerd in de plaats van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

  • c. Grave in de plaats van de op te heffen gemeente Grave;

  • d. Cuijk in de plaats van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Haps en Beers;

  • e. Boxmeer in de plaats van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

  • f. St. Anthonis in de plaats van de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

  • g. Veghel in de plaats van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

  • h. Heesch in de plaats van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Artikel 22

Krachtens artikel 44, eerste lid, en 45, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen de nieuwe gemeente:

 • a. Oss, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem, en Megen c.a.;

 • b. Landerd, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

 • c. Grave, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeente Grave;

 • d. Cuijk, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Haps en Beers;

 • e. Boxmeer, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

 • f. St. Anthonis, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

 • g. Veghel, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

 • h. Heesch, met betrekking tot rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Artikel 23

Krachtens artikel 48, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling treedt de nieuwe gemeente:

 • a. Oss in de plaats van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a.;

 • b. Landerd in de plaats van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

 • c. Grave in de plaats van de op te heffen gemeente Grave;

 • d. Cuijk in de plaats van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Haps en Beers;

 • e. Boxmeer in de plaats van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

 • f. St. Anthonis in de plaats van de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

 • g. Veghel in de plaats van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

 • h. Heesch in de plaats van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Artikel 24

 • 1 Een verkiezing als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt gehouden voor de nieuwe gemeenten die bij deze wet worden ingesteld. Krachtens hetzelfde lid wordt aangewezen de op te heffen gemeente:

  • a. Oss, met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Oss;

  • b. Schaijk, met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Landerd;

  • c. Grave, met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Grave;

  • d. Cuijk c.a., met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Cuijk;

  • e. Boxmeer, met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Boxmeer;

  • f. Oploo c.a., met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente St. Anthonis;

  • g. Veghel, met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Veghel;

  • h. Heesch, met het oog op de voorbereiding van de verkiezing voor de nieuwe gemeente Heesch.

 • 2 Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

Artikel 25

 • 1 De gewone zittingsperiode van de gemeenteraadsleden die zijn gekozen bij een verkiezing als bedoeld in artikel 24, eerste lid, eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de gemeenteraadsleden die zijn gekozen bij de reguliere verkiezingen ingevolge de Kieswet.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de wethouders die zijn benoemd uit gemeenteraden die zijn gekozen bij verkiezingen als bedoeld in artikel 24, eerste lid.

Artikel 26

Krachtens artikel 59, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen de nieuwe gemeente:

 • a. Oss, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a.;

 • b. Landerd, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

 • c. Grave, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeente Grave;

 • d. Cuijk, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Haps en Beers;

 • e. Boxmeer, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

 • f. St. Anthonis, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

 • g. Veghel, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

 • h. Heesch, wat betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Artikel 27

Krachtens artikel 70, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen de nieuwe gemeente:

 • a. Oss, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a.;

 • b. Landerd, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland;

 • c. Grave, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeente Grave;

 • d. Cuijk, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a., Haps en Beers;

 • e. Boxmeer, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt;

 • f. St. Anthonis, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij;

 • g. Veghel, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp;

 • h. Heesch, wat betreft de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Artikel 30

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen wordt de stichtingsnorm voor de nieuwe gemeente Oss met ingang van de datum van herindeling vastgesteld op 250.

Artikel 31

Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, indien nodig, binnen dertig dagen na inwerkingtreding van deze wet verbeteringen aanbrengen in de grensbeschrijving.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 9 september 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de zestiende september 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven