Uitvoering artikel 60 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 10-09-1993 t/m 30-04-2009

Uitvoering artikel 60 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 60 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 2 De adjunct-secretarissen worden benoemd door de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 De secretaris heeft de leiding van het secretariaat.

  • 2 Hij is belast met de administratieve arbeid, verbonden aan de taken van de raad en draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van het verhandelde ter zitting van de raad.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

Bij diens afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een adjunct-secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 september 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina