Regeling houdende wijziging van de Regeling opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 02-09-1993 t/m heden

Regeling houdende wijziging van de Regeling opvang asielzoekers

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel II

Met betrekking tot gedoogden, voor wie een bijdrage is verstrekt voor beroepsoriëntatie en -scholing op de voet van de overeenkomst, zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van deze wijziging, wordt geen bijdrage verstrekt in de kosten van een opvangprogramma.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zijn wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Naar boven